Največ tujih turistov je v Slovenijo januarja pripotovalo iz Italije (28 odstotkov vseh prihodov tujih turistov), iz Hrvaške (20 odstotkov) ter iz Avstrije, Srbije in Nemčije, ugotavlja državni statistični urad.

Tuji turisti so ustvarili 58 odstotkov vseh turističnih nočitev. Največja deleža nočitev so prispevali italijanski (25 odstotkov) in hrvaški turisti (24 odstotkov).

Največ turistov je bilo januarja zabeleženih v zdraviliških občinah (35 odstotkov), prav tako nočitev (41 odstotkov). Število turistov v zdraviliških občinah se je v primerjavi z januarjem lani povečalo za šest odstotkov, število njihovih nočitev pa za štiri odstotke.

Na drugem mestu po številu prihodov in prenočitev turistov so bile gorske občine. Tam je so turisti ustvarili 30 odstotkov vseh nočitev in tri odstotke več kot januarja lani. V obmorskih občinah so turisti ustvarili devet odstotkov vseh nočitev turistov ali za 14 odstotkov manj ko januarja lani. V občini Ljubljana je bilo zabeleženih šest odstotkov vseh nočitev turistov, kar je približno enako kot pred enim letom.

Delež nočitev tujih turistov je bil v januarju 2012 največji v Ljubljani, 91-odstoten. V občini Ljubljana in v obmorskih občinah so največ prihodov in nočitev ustvarili italijanski turisti, v gorskih pa hrvaški. V zdraviliških občinah je bil delež nočitev domačih turistov januarja večji od deleža nočitev tujih turistov.

Turisti so v januarju prenočili v Sloveniji povprečno 3,1-krat (domači turisti 3,2-krat, tuji turisti pa 3,1-krat). Hrvati so januarja pri nas prenočili povprečno 3,6-krat, Srbi 3,4-krat, Avstrijci 2,9-krat ter Italijani in Nemci 2,7-krat.

Najdlje so se turisti zadrževali v zdraviliških občinah, kjer so prenočili povprečno 3,7-krat. V gorskih občinah so prenočevali povprečno 3,5-krat, v obmorskih občinah povprečno 3,2-krat in v Ljubljani povprečno 1,9-krat.

Domači turisti so 23 odstotkov vseh nočitev ustvarili v občinah Moravske Toplice, Kranjska Gora in Brežice. Tuji turisti pa so ustvarili 22 odstotkov vseh nočitev v Kranjski Gori in Ljubljani.