Kot je danes objavil državni statistični urad, je na okoli 658.000 zasebnih potovanj med lanskim oktobrom in decembrom odšlo 22 odstotkov prebivalcev Slovenije, starih 15 ali več let. Od teh se jih je daljših zasebnih potovanj (najmanj štiri prenočitve) udeležilo 38 odstotkov.

Več kot polovica zasebnih potovanj je potekalo v Sloveniji. V tujini jih je bilo največ na Hrvaško, v Avstrijo in v Bosno in Hercegovino. Tri četrtine zasebnih potovanj je bilo krajših, to je do tri prenočitve, od tega jih je bila več kot polovica v Sloveniji.

Na večino zasebnih potovanj so turisti odšli brez pomoči potovalne agencije. Na teh potovanjih, ki so v povprečju obsegali 3,2 prenočitve, so turisti povprečno porabili 55 evrov na dan; v Sloveniji v povprečju 36 evrov na dan, v tujini 69 evrov na dan.

Na nobeno zasebno potovanje v tem obdobju ni odšlo 78 odstotkov prebivalcev Slovenije, starih 15 ali več let. Anketiranci so med razlogi, zakaj niso odšli na nobeno zasebno potovanje, navedli pomanjkanje prostega časa in pomanjkanje finančnih sredstev.

Poslovnih potovanj je bilo v opazovanjem obdobju nekoliko manj. Na poslovno potovanje (v Sloveniji ali v tujini) je odšlo pet odstotkov prebivalcev Slovenije, starih 15 let ali več. Zabeleženih je bilo okoli 119.000 poslovnih potovanj oz. 10 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Večina jih je potekala v tujini.