To pomeni, da je gradnja garažne hiše pod tržnico, ki naj bi jo Mestna občina Ljubljana gradila v javno-zasebnem partnerstvu, vsaj začasno onemogočena. V vmesnem času mora Zavod za varstvo kulturne dediščine ovrednotiti izkopanine in pripraviti poročilo, v katerem lahko predlaga tudi stalno razglasitev tržnice za spomenik bodisi lokalnega bodisi državnega pomena.

"Za to zadevo smo izvedeli iz medijev. Ali se vam ne zdi naključje, da nekaj tednov po novi vladi, nekaj dni pred volitvami župana, potem ko strokovno ovrednotenje arheoloških izkopanin sploh še ni bilo opravljeno, ministrstvo izda zaščito tržnice?" se sprašuje začasni župan Aleš Čerin, ki je prepričan, da gre za politično odločitev ministrstva. Turk tovrstne očitke zavrača in pravi, da je predlog podpisal na pobudo Zavoda za varstvo kulturne dediščine in njihovih strokovnih ocen. "Nikomur ne nagajamo. Mislim, da delamo uslugo prebivalcem Ljubljane oziroma mestu in naši kulturni dediščini," je pojasnil Turk in navrgel, da tržnica mora biti tam, kjer pod svojimi nogami čutimo nekaj tisoč let zgodovine, ne pa treh nadstropij pločevine.

Na zavodu za varovanje kulturne dediščine so pojasnili, da sondažne raziskave arheoloških ostankov pod tržnico niso dale najboljših rezultatov. Zaradi tega in najdb, ki so jih odkrili na Ciril-Metodovem trgu, je zavod zahteval dodatne raziskave, ki so potekale zadnja dva tedna in so se zaključile v ponedeljek. V okviru zadnjih raziskav so arheologi odkrili ostanke cerkve in samostana, ki so po besedah vodje ljubljanske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Boris Vičiča v odličnem stanju. S predlogom za začasno zavarovanje je tako zavod želel preprečiti gradbene posege v to območje, še preden bi lahko kakovostno ovrednotili arheološke ostanke.

A vodja nedavnih arheoloških izkopavanj na tržnici Martin Horvat pravi, da so bile najdbe na delu tržnice pričakovane in da jih sam ne bi uvrstil med "presežke arheoloških ostankov novoveškega obdobja v Ljubljani". Dodal je tudi, da so bili ostanki cerkve slabše ohranjeni, ostanki samostana pa nekoliko bolje. Očitna razlika v oceni ohranjenosti najdb Vičiča ne bega. "Naše ocene so subjektivna stvar," pravi Vičič in dodaja, da konservatorji arheološke ostanke drugače ocenjujejo kot arheologi, saj ne upoštevajo zgolj arheološkega vidika.

Velja spomniti, da je že leta 2008 za časa vlade Janeza Janše minister za kulturo Vasko Simoniti tik pred iztekom mandata prav tako izdal odlok o začasni razglasitvi Plečnikovih tržnic za kulturni spomenik državnega pomena. Toda Simonitijev odlok je njegova naslednica na ministrskem stolčku Majda Širca po le nekaj mesecih preklicala.