Petek, 9. marca

Vlada je napovedala, vzpodbujena s primerom Simčič, pregled veljavnosti številnih spričeval. "Na vlado v zadnjem času prihajajo številne pobude za podrobnejši pregled veljavnosti spričeval, tudi tistih, ki so bila izdana na podlagi avtomatičnega priznavanja enoletne šole CK v trajanju osem mesecev in šestmesečnega tečaja iz Kumrovca, ki se je priznaval kot višja šola, torej VI. stopnja," so sporočili iz vlade. Koalicijski refleks se izrisuje vedno bolj jasno: na vsak dvom se odzovejo s protiudarcem, ne s pojasnjevanjem in razčiščevanjem.

Sobota, 10. marca

Vlada se je sestala na proračunski seji, na kateri je opravila podroben pregled javnofinančnega stanja po posameznih resorjih. Ministri so predstavili obveznosti, ki izhajajo iz področnih zakonov, ter ocenili varčevalni potencial posameznih postavk. Kot je bilo razbrati iz sporočila po seji, namerava vlada upoštevati predloge iz aplikacije "Varčujmo pametno", preko katere lahko vsak slehernik predlaga, kako naj varčuje država. Rebalans proračuna bo pripravljen do konca meseca, še obljublja vlada.

Ponedeljek, 12. marca

Predsednik vlade Janez Janša je naročil ministru za pravosodje in javno upravo dr. Senku Pličaniču, da do četrtkove seje vlade pripravi poročilo o zadevi Vaskrsić in drugih podobnih primerih, v katerih so bile na podlagi sodnih odločb za poplačilo malih dolgovanih zneskov prodane družinske hiše ali stanovanja. Ker v teh primerih obstajata samo dve možni razlagi - tako PR-služba predsednika vlade -, bo vlada na podlagi oddanega poročila in uradnih podatkov sprejela bodisi sklepe o spremembi neprimernih oziroma nepravičnih predpisov bodisi zahtevala revizijo posamičnih spornih primerov.

Zunanji minister Karl Erjavec je posredno priznal, da ima njegov poslanec Simčič verjetno ponarejeno spričevalo, a dodal, da je vlak, ki bi lahko odpeljal poslanca iz parlamenta, že odpeljal. "Tudi če si nekoga ubil, te po dvajsetih letih ne preganjajo več," je dejal zunanji minister. Zanimiva primerjava...

Delojemalska in delodajalska stran sta pripravili pripombe na konec februarja predstavljena vladna izhodišča socialnega sporazuma in jih posredovali na vlado. Sindikati so med drugim opozorili na preambiciozen cilj sklenitve sporazuma do 20. junija, delodajalci pa na manjkajoči zagon investicijskega cikla. Tako delojemalska kot delodajalska stran sta vladi posredovali usklajene pripombe. Kot je povedal predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj, se je sicer tudi premier Janša zavzel, da "bi imel socialni dialog osrednje mesto", a smernice rebalansa ter načrti za znižanje davkov za podjetja in uvedbo socialne kapice ne kažejo na to, saj za seboj nimajo nobenega soglasja ali dogovora s sindikati.

Minister za izobraževanje, kulturo in šport Žiga Turk je kar preko družabnega omrežja twitter sondiral idejo o dvotedenskih zimskih počitnicah, pri čemer bi bil en teden skupen za vse otroke, en teden pa razdeljen. Teden viška počitnic bi nadomestili z ukinitvijo krompirjevih počitnic. Prvi odzivi tvitosfere kažejo, da s to idejo ne bo nič.

Torek, 13. marca

Kot smo poročali v Dnevniku, naj bi vlada načrtovala ustanovitev Agencije za zdravje, v kateri bi združili Javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke, Inštitut za varovanje zdravja RS (IVZ) in devet zavodov za zdravstveno varstvo (ZZV). Na ministrstvu za zdravje (tako piše v čistopisu po seji vlade 23. februarja) bodo obdržali tri direktorate (za javno zdravje, za zdravstveno varstvo in za zdravstveno ekonomiko), ustanovili zgoraj omenjeno Agencijo za zdravje ter ohranili zdravstveni inšpektorat, ki bo edini organ v sestavi. Tomaž Gantar, minister za zdravje, je potrdil izhodišča za reorganizacijo in povedal, da je vodilo varčevanje, ob tem pa si želi, "da ne bi zaradi tega prihajalo do vsebinskih lapsusov".

Agencija za javno naročanje je izvedla skupno naročilo prenosnih računalnikov za 56 naročnikov iz javne uprave. Skupna predvidena vrednost naročila je 1,845 milijona evrov. Izbranih je bilo sedem ponudnikov, skoraj 80 odstotkov celotnega razpisa je dobilo podjetje Unistar LC. Vrednost najcenejšega računalnika je 511 evrov, najdražjega pa 1215 evrov.

Potem ko je premier Janša v torek pozval ministra Pličaniča, naj podrobno razišče primer Vaskrsić, in je vrhovno sodišče odredilo službeni nadzor, je minister Pličanič postavil pod vprašaj ustreznost zakonodaje. Ugotavlja, da sta v zvezi s primerom Vaskrsić dve ključni vprašanji. Prvo je, ali je posameznik v konkretnem primeru ravnal prav ali pa se je izogibal sodnim pozivom, pozivom izvršitelja in se morebiti s tem izogibal svojim obveznostim. Kot drugo ključno vprašanje pa minister izpostavlja, ali je zakonodaja na tem področju ustrezna, ali na ustrezen način ščiti tako dolžnike kot tudi upnike in ali zagotavlja pravo razmerje med človekovimi pravicami, interesi upnikov ter zagotavljanjem plačilne discipline.

Minister za zunanje zadeve Karl Erjavec je v intervjuju za STA napovedal zapiranje veleposlaništev v Evropi in morebitno odpiranje novih v državah Azije in Afrike. "Krizo ima Evropa, druge države pa so lačne gospodarskega sodelovanja, zato je pomembno, da se pozicioniramo tudi zunaj Evrope. Gospodarsko sodelovanje bi lahko okrepili v Afriki, Aziji. Zelo nenavadno je, da imamo v Afriki veleposlaništvo samo v Egiptu, zdaj ga vzpostavljamo še v Južni Afriki. Mislim, da bi bilo nujno, da bi imeli še nekaj v centralni Afriki. Ta celina je za gospodarsko sodelovanje zelo zanimiva, saj je bogata z naravnimi bogastvi, surovinami, tu poteka nov razvojni ciklus," je dejal Erjavec.

Sreda, 14. marca

Na ministrstvu za notranje zadeve so državljane pozvali, naj čim prej preverijo veljavnost svojih dokumentov in dokumentov svojih otrok ter pravočasno, vsaj mesec dni pred potekom, vložijo vlogo za izdajo novih dokumentov. Kot je pojasnil državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Robert Marolt, bo do konca letošnjega leta potekla veljavnost še 415.692 potnim listom in 342.314 osebnim izkaznicam. To pomeni, da bo brez veljavnega dokumenta ostal skoraj vsak drugi imetnik potnega lista in vsak peti imetnik osebne izkaznice, opozarja Marolt.

Zaključila se je javna obravnava predlaganih sprememb več davčnih zakonov, ki jih bo vlada v parlamentarno obravnavo poslala konec meseca. Stopnja davka od dohodkov pravnih oseb naj bi se že v letu 2012 znižala za dve odstotni točki na 18 odstotkov, v naslednjih treh letih pa še po eno odstotno točko, tako da bi leta 2015 znašala 15 odstotkov. Osnutek novele zakona o dohodnini povečuje obseg davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj na 100 odstotkov vrednosti vlaganj, v veljavi pa ostajajo trije davčni razredi s stopnjami davka v višini 16, 27 in 41 odstotkov, pri čemer se bo zvišala osnova za obdavčitev po najvišji davčni stopnji.

Janez Janša je dobil vabilo, da se kot priča udeleži sojenja v zadevi Patria, ki poteka na Dunaju.

Četrtek, 15. marca

Le dva dni zatem, ko je v javnost pricurljal dokument o poslancu PS Mitji Meršolu, ki je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja sodeloval s službo državne varnosti, je vlada imenovala novega direktorja Arhiva, znanega preiskovalca polpretekle zgodovine Jožeta Dežmana. Tudi sicer se je kadrovski vrtiljak vlade vrtel z nesluteno hitrostjo. Razrešili so direktorja Arhiva RS dr. Dragana Matića, v.d. generalnega sekretarja ministrstva za šolstvo in šport mag. Gregorja Kosa, generalnega sekretarja na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo mag. Mirka Stoparja, generalnega sekretarja ministrstva za kulturo Žarka Bogunoviča, generalnega direktorja direktorata za šport Marka Rajštra, generalnega direktorja direktorata za medije Vojka Stoparja in generalno direktorico direktorata za kulturni razvoj in mednarodne zadeve ministrstva za kulturo dr. Sonjo Kralj Bervar.

Na položaj v.d. generalnega sekretarja ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je vlada imenovala Tomaža Rozmana, za vršilca dolžnosti generalnega direktorja direktorata za šport na ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport mag. Draga Balenta, za v.d. generalnega direktorja direktorata za medije pa Mira Petka, nekdanjega novinarja in na zadnjih volitvah neizvoljenega poslanca SDS.

Vlada je še pozvala javna podjetja in gospodarske družbe v neposredni in posredni večinski lasti Republike Slovenije, da zaradi gospodarske krize regres za letni dopust zaposlenim izplačajo največ do višine minimalne plače, in zamrznila postopek za ratifikacijo Trgovinskega sporazuma za boj proti ponarejanju (ACTA).