Poslušalci in gledalci RTV Slovenija, ki po še vedno veljavnem "Grimsovem" zakonu predlagajo 16 od 29 članov sveta, so tokrat na naslov komisije poslali 49 imen. Za izpraznjeno mesto devetega člana sveta je komisija med tremi predlogi izbrala ribniškega podžupana Vinka Levstka. Izbor komisije mora formalno potrditi še državni zbor, kar se bo verjetno zgodilo na naslednji seji.

Za včerajšnje izbiranje članov sveta RTV je značilno, da ni bilo nobene razprave. Tudi o omenjenem Levstku ne, čeprav je njegovo ime na spletni strani SDS zapisano med člani izvršilnega odbora ribniške organizacije SDS. Zakon o RTV namreč v 17. členu določa, da "v programski svet ne morejo biti imenovane osebe, ki so ob imenovanju ali v obdobju petih let pred imenovanjem bile člani organov političnih strank". Prav zaradi tega člena zakona o RTV Slovenija je namreč prenehal mandat Matevžu Casermanu, ker so na RTV ugotovili, da je Caserman funkcionar (predsednik vrhniškega odbora SDS in s tem samodejno tudi član sveta SDS) v vodstvu vrhniške podružnice SDS. V SDS pojasnjujejo, da njihov predlog za Levstka ni v ničemer sporen, saj je le lokalni funkcionar stranke.

Podobno devetnajst članov komisije ni reklo nobene besede o omenjenih 49 kandidatih. Tako so zgolj razdelili lističe, na katerih je vsak član lahko obkrožil osem imen. Tudi tokrat ni šlo brez plonk listkov, ki so jih s seboj prinesli člani komisije iz strank vladajoče komisije, na katerih je pisalo, koga med kandidati je treba obkrožiti. Da je šlo za vnaprej dirigirano "tajno" glasovanje, kažejo tudi rezultati glasovanja. Po pravilih so izbrani tisti, ki zberejo najmanj deset glasov. Tako je tudi bilo, sedem kandidatov je dobilo natanko deset glasov. Toliko, kot je v komisiji poslancev vladne koalicije. Edini kandidat, ki je prebil koalicijsko-opozicijsko fronto, je bil podpredsednik olimpijskega komiteja Branko Žnidarič. Od 19 možnih je dobil 18 glasov.

Poleg Žnidariča bodo novi člani sveta RTV še Andrej Aplenc z Zavoda za oživitev civilne družbe, Alojzij Bogataj, Igor Bordon, profesorja Jernej Letnar Černič in Leon Oblak, nekdanji direktor RTV Aleks Štakul in Boštjan M. Turk.