Kdaj točno bodo v Hoferju začeli graditi omenjeno trgovino, nam v družbi niso pojasnili, nam je pa vseeno uspelo izvedeti, da zanj že pridobivajo gradbeno dovoljenje. Družbi Hofer in Kranjska investicijska družba Jožeta Anderliča - slednja se skupaj z Gradis skupino G poteguje tudi za garažno hišo pod tržnico - sta podoben projekt že izpeljali, gre za garažno hišo Meksiko pri Kliničnem centru. Tam je trgovina Hofer prav tako v pritličju, medtem ko so parkirni prostori v zgornjih nadstropjih. Še pomembnejša razlika v primerjavi s trgovino na Fužinah je ta, da so vsi parkirni prostori v Meksiku v lasti Kranjske investicijske družbe, medtem ko bo večina parkirnih prostorov na Fužinah občinskih, saj jih bo le 91 namenjenih trgovini.

Kdaj bodo bodoče parkirišče P + R na Fužinah razširili na 500 parkirnih prostorov, nam na občini niso pojasnili. Občinski prostorski načrt je večji del travnika med Chengdujsko in Zaloško cesto ter cesto do Zavoda za varstvo pri delu spremenil v zazidljivega, pri čemer poleg trgovske dopušča še vrsto drugih dejavnosti: od garažnih stavb z dvema ali več nadstropji, bencinskih servisov, avtomehaničnih delavnic, zbirnih centrov za odpadke pa vse do gostiln in restavracij.

Ker je večina zemljišč na tem območju po podatkih zemljiške knjige v lasti Kranjske investicijske družbe, bi lahko sklepali, da bo občina gradnjo pogojevala s širitvijo parkirišča, kar določa tudi že sam prostorski načrt. Med gradnjo Hoferjeve trgovine bodo po napovedih z mestne občine uredili še križišči Chengdujske ceste z ulico Nove Fužine ter delno Zaloško cesto.