Preplet kultur in jezikov je tudi v poslovnem svetu povečal potrebe po razumevanju, saj je ravno uspešna komunikacija ključni dejavnik napredka. Skupni globalni trg je povečal konkurenco in nikoli v zgodovini podjetništva še ni bilo pomembneje svoje prisotnosti upravičevati.

"Tudi organizacija kongresnih dogodkov je presegla samonamembnost. Udeležba delegatov, strokovnjakov in obiskovalcev z vsega sveta je ne samo pripomogla k turističnemu razvoju regij, marveč tudi povečala potrebe po nemotenem sporazumevanju. Danes je treba skrbno preučiti profil obiskovalcev, jim prilagoditi program, ponuditi pestro zunajkongresno dejavnost in ne nazadnje kakovostne vsebine. V informacijski dobi je naložba v znanje poglavitnega pomena, zato je za vse udeležence ključno, da ga ustrezno procesirajo v jeziku, ki ga najbolje razumejo," nam je povedal Igor Gorše iz prevajalske agencije Alkemist.

Na mednarodnih kongresih je v ta namen treba udeležencem omogočiti kakovostno tolmačenje v jezike, ki jih najbolje razumejo. Z ustrezno visokokakovostno opremo, ki omogoča slušateljem prek brezžičnih slušalk nemoteno prevajanje v času predavanja, je najprimernejša izbira simultanega tolmačenja. Vsakemu obiskovalcu, ki potrebuje prevod, je treba zagotoviti brezžične slušalke, tolmač, ki v tem primeru sedi v prevajalski kabini, pa mu nato prek mikrofona vsebine posreduje po brezžičnih slušalkah. Zvok mora biti v tem primeru jasen in čist, za nemoten potek tolmačenja pa mora biti tolmač tudi primerno seznanjen z rokovanjem tolmaške opreme. Priporočljiva je tudi izbira tolmačev, ki tolmaško opremo že posedujejo, saj lahko na tak način zagotavljajo vrhunsko izvedbo in poskrbijo za nemoten potek konference.

Gorše dodaja, da se od tolmača poleg artikuliranosti in tehnične dovršenosti zahteva tudi seznanitev z vsebinami posameznih predavanj ter osvajanje strokovnih izrazov, saj jih zgolj na tak način lahko ustrezno prevaja. V primeru zahtevnejših nalog se je treba sestati tudi z govorci in se skupaj pripraviti na dogodek. Ključno je, da se kongresni dogodek ne podreja tolmaču. Ta mora potekati nemoteno in zagotavljati kakovost tudi vsem obiskovalcem, ki prevodov ne potrebujejo.

promocijsko besedilo