Danes je kar prijeten občutek, saj je šlo iz naše šole že približno 1000 diplomantov, ki jih zdaj srečujem povsod, kamor grem: v turističnih središčih, hotelih, agencijah…" je poudarila direktorica Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled Jana Špec. Takoj je dodala, da imajo poleg programa gostinstva in turizma že dobro leto tudi nov višješolski program velnes.

"Veliko pozornost namenjamo kulturni in naravni dediščini, trajnostnemu razvoju in zelenemu turizmu. Zanimivo je bilo namreč vprašanje, ki ga je postavil neki tuji predavatelj: 'Kaj ima Bled, česar drugi nimajo? Pa ne omenjajte jezera, ker ima jezero marsikateri kraj v Evropi, še posebno na območju Alp.' Ja, zgodbe so tiste, ki vlečejo, ki dajejo vsebino in šarm, ki neki kraj, območje, produkt potegnejo iz povprečja. Prav zato je projekt Blejski večeri tako pomemben - enkrat na teden je možnost, da zasijejo v vsej svoji enkratnosti zgodovina, tradicija Bleda, njena kulinarika..."

Trenutno je na šolanju 350 študentov, v prvi letnik jih je vpisanih 140, od tega jih 100 obiskuje predavanja. Glede na število vpisanih v prvi letnik jih približno štiri petine nadaljuje šolanje v drugem letniku. "Precej se je spremenila struktura študentov. Zdi se mi dobro, da zdaj pri nas študirajo v glavnem tisti, ki so končali šolanje na srednjih gostinskih in turističnih šolah v Radovljici, Ljubljani, Novem mestu…"

Za uspešno delo na področju turizma je seveda nenadomestljiva praksa, zato ji namenjajo izjemno pozornost. "V prvem letniku naši študentje kar nekaj ur opravljajo prakso v hotelu Astoria, ki je v bližini šole in se v njem naši študentje učijo. To je velika sreča in prednost naše šole. Vsi tam zaposleni so tudi mentorji na svojih delovnih področjih za naše študente in se zato tudi pedagoško in andragoško usposabljajo. Mislim, da bi morala država del teh podjetniških centrov sofinancirati. Z evropskimi sredstvi smo leta 2004 obnovili del hotela, zdaj pa nas čaka še drugi del prenove. V dveh letih študentje tako naberejo kar 800 ur prakse, pripravljajo pa tudi samostojne projekte," je povedala direktorica.

Seveda je kakovost šolanja v veliki meri odvisna od predavateljev in ti so po navedbi direktorice v resnici kakovostni. Pogoji za predavatelje višje šole so namreč zahtevni, zato je izbor dober. "Poleg zahtevane izobrazbe mora imeti predavatelj kompetence iz prakse. Seveda imamo tudi zveneča imena gostujočih predavateljev, kot so na primer dr. Janez Bogataj, mag. Maja Pak, Igor Jagodic… Naj še povem, da so na prvi dan študija v našo šolo povabljeni tudi direktorji blejskih hotelov, s katerimi tudi sodelujemo," je dodala direktorica Jana Špec.