Tomi Rumpf, direktor Kobilarne Lipica in njene gospodarske družbe Lipica Turizem, d. o. o., se je namreč konec leta 2010 odločil, da bo zaradi racionalizacije poslovanja, zmanjševanja stroškov dela in zagotavljanja ustrezne kakovosti storitev na podjetje Aktiva Čiščenje začasno prenesel 13 lipiških čistilk in sobaric. O spremembi delodajalca jih je le nekaj dni pred "prenosom" seznanil v skopem pisnem obvestilu in jim v njem med drugim zažugal z izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, če bi prehod k novemu začasnemu delodajalcu katera od njih zavrnila.

In kako je dobro leto po tej varčevalni spremembi? Čistilke in sobarice trdijo, da je delo zdaj opravljeno manj kakovostno kot prej, saj jih je premalo, so preobremenjene, pri razdelitvi dela naj bi vladala zmeda, na voljo naj bi imele tudi manj kakovostna čistila kot prej, zato je pritožb gostov vse več, hotelske zavese menda niso bile oprane že dve leti, enako velja za tapison... "Silijo nas, da nenehno podaljšujemo delavnik, pošiljajo nas delat, kamor se jim zahoče: v Postojno, Senožeče, ponoči v igralnico. Psihično smo izmučene, zato smo pogosto na bolniški," so nam delavke opisovale svoje tegobe in s sklonjenimi glavami druga za drugo priznale, da se po pomoč zatekajo tudi k psihiatrom; ena v Idrijo, druga v Sežano, tretja v Postojno...

"Sindikat nas je izdal"

Direktor Rumpf soglasja k prerazporeditvi pri delavkah ni iskal, saj pravi, da zakon o delovnih razmerjih tega od njega ne zahteva. Dodaja, da so bili na sestankih z delodajalcem prevzemnikom navzoči predstavniki sindikata lipiških delavcev in neposredno nadrejena vodja delavk, to je hotelska gospodinja. Nataša Trobec, donedavna predsednica lipiškega sindikata gostinstva in turizma, nam je svojo navzočnost na teh sestankih potrdila. Pravi, da je na njih sodeloval tudi predstavnik regijskega sindikata gostinstva in turizma in da v pripravljeni pogodbi o prenosu delavk na podjetje Aktiva takrat niso videli ničesar spornega.

A delavke, ki so bile predmet prenosa, z vsebino pogodbe, ki jo je Lipica sklenila z Aktivo, do danes niso bile seznanjene, sindikatu pa očitajo, da jih je izdal, zato so mnoge iz njega izstopile. Pravijo, da jih je direktor Rumpf pisno obvestil zgolj o tem, da je prenos k novemu delodajalcu začasen in da jih bodo v primeru prekinitve ali izteka te pogodbe prenesli nazaj na družbo Lipica Turizem (od tam je šlo k Aktivi enajst delavk) oziroma javni zavod Kobilarna Lipica (od tam so na Aktivo prenesli dve delavki). "K novemu delodajalcu za dobo enega leta preidejo vse pogodbene in druge pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, ki ste jih imeli na dan prenosa pri družbi Lipica Turizem, d. o. o.," je med drugim pisalo v "obvestilu o spremembi delodajalca".

Iz njega je mogoče razumeti, da je enoletna pogodba med Lipico in Aktivo potekla in da bi se torej delavke morale že vrniti (nekatere 1. decembra lani, druge pa 1. februarja letos) pod lipiško streho ali pa bi jim morala Aktiva ponuditi v podpis novo pogodbo o zaposlitvi. A so nam iz uprave te družbe sporočili, da za to ni razlogov, saj delavke, ki so jih prevzeli od Lipice, delajo po pogodbi o zaposlitvi za nedoločen čas, ki so jo podpisale z Lipico. Tako naj bi bilo še štiri leta, kajti pogodba o opravljanju storitev čiščenja med Lipico in Aktivo je bila sklenjena za pet let in ne le za leto dni, kot so mislile nasilno preseljene delavke. Si po 25, 30 ali več let dela v Lipici niso zaslužile niti tega, da bi jim pristojni pojasnili, kakšno kupčijo so sklenili na njihov račun?!

"Kdor te sreča, ti je šef"

"Žalostne prihajamo v službo, ne vemo, na koga naj se obrnemo. Če vprašamo pristojne v Lipici, nam rečejo 'niste naše', ko je treba delati, pa smo. Naši šefi so vsi: ljudje iz Aktive, ki občasno prihajajo v Lipico - v letu dni je v Aktivi za nas pristojna že šesta šefica, ljudje na golfu, kuharji, receptorji... Kdor te sreča, ti je šef," v en glas zatrjujejo lipiške sobarice in čistilke ter dodajajo: "Najbolj pa boli to, da smo nevidne, izbrisane, nikogaršnje."

Da do zadnjega trenutka niso vedele, kaj jih čaka, nam je potrdila tudi njihova nadrejena, Vanja Penko, hotelska gospodinja. Pravi, da je za selitev delavk k Aktivi tudi sama izvedela tik pred zdajci, ko je bil dogovor med lipiškim vodstvom in novim delodajalcem že dosežen. Pričakovala je, da bo z najetjem čistilnega servisa delo opravljeno bolj kakovostno kot prej, a se po njeni oceni to ni zgodilo, saj Aktiva dodatno delovno silo pripelje le ob večjih dogodkih, medtem ko za vsakdanja opravila še vedno krepko primanjkuje delovnih rok. Direktor Tomi Rumpf pa trdi nasprotno: "Storitve čiščenja s strani specializirane organizacije za to dejavnost, kakršna je družba Aktiva, nam zagotavljajo boljšo učinkovitost."