Seveda nismo mogli mimo vprašanja, kako je gospodarska kriza prizadela industrijo srečanj, tako pri nas kot v tujini. "Kljub gospodarski krizi in upadu obsega kongresne industrije v tem obdobju naj bi segment kongresne industrije dolgoročno naraščal. Motivi - usposabljanje, mreženje, izmenjava informacij, motiviranje… - so namreč v skladu z razvojem ekonomije znanja in ekonomije doživetij. Svetovna ponudba močno presega povpraševanje, kar ustvarja izrazito konkurenčen trg. Kriza je slovenske kongresne organizatorje močno prizadela. Še posebno na trgu korporativnih srečanj, kjer je bil položaj v zadnjem letu marsikje kritičen. Nekoliko bolj stabilen je trg združenj. Je pa naša dolgoročna konkurenčnost še dodatno prizadeta zaradi visokih davkov in stroškov dela ter pomanjkanja ustreznih subvencij. Kongresna industrija pač deli usodo celotnega gospodarstva in ponovna oživitev gospodarstva se bo poznala tudi pri oceni splošnega zadovoljstva," se je glasil Čadov odgovor. Za samopomoč ima nacionalni kongresni turizem na voljo tudi kongresne urade, ki predstavljajo glavno marketinško organizacijo destinacije na nacionalni regionalni ali mestni ravni. Kongresni uradi torej predstavljajo uradno kontaktno točko destinacije za organizatorje srečanj, tur operaterje in posamezne kongresne goste. Glavna naloga kongresnih uradov je zaščititi interese organizatorjev srečanj in hkrati pritegniti več dogodkov in kongresov lokalnim kongresnim ponudnikom. "Če pogledamo ključne pogoje za razvoj kongresnega turizma, moramo za izkoriščanje vseh priložnosti najprej temeljito urediti osnovne pogoje. Najprej letalsko dostopnost, lokalno podporo s strani kongresnih uradov, zunajkongresne dejavnosti, zlasti zabavno ponudbo, ter v posameznih turističnih krajih že malce zastarelo hotelsko ponudbo. Primernost konferenčnih zmogljivosti in dostopnost predstavljata najpomembnejša dejavnika izbora prizorišča. Če bodo osnovne zadeve urejene, imamo veliko možnosti na področju zelenih kongresov, kjer smo v nekaterih segmentih vodilni v svetu. Najbolj perspektivna trga pa sta že v tem trenutku trg konferenc in kongresov mednarodnih združenj in incentivov," nam je priložnosti Slovenije kot kongresne destinacije opisal Čad.