Kvantitativna analiza je pokazala, da se občina Idrija uspešno razvija in da nima izrazitih šibkih točk. Strokovni svet pa je Idrijo postavil na prvo mesto zaradi načina, kako spretno so v občini iz preteklosti, dediščine, posebnosti in celo slabosti kraja izoblikovali uspešno razvojno platformo za prihodnost.

Idrijski župan Bojan Sever je ob sprejemu nagrad dejal, da je najbolj ponosen na to, da njegovi občani vedo, da gredo jutri v službo in bodo 15. dobili plačo. "Upam, da bo s pomočjo tega, kar delamo, tako tudi čez deset, petnajst let," je poudaril župan in izpostavil pomen dobre ekipe občinske uprave. Idrija je preveč odvisna od industrije, se zaveda Sever, ki vidi prihodnost v turizmu.

Druga občina Šentrupert

Na drugo mesto se je uvrstila občina Šentrupert, ki ob kakovostni strategiji doživlja razvojni preboj in ima največji selitveni prirast v celotni državi. Tretje mesto pa je zasedla občina Šempeter-Vrtojba, ki v sodelovanju s sosednjimi občinami uspešno kandidira na evropska sredstva. Med šestimi finalisti pa so bile še občine Radlje ob Dravi, Solčava in Škofja Loka.

Podjetji Planet GV in SBR želita s projektom Zlati kamen spodbujati razvoj dobrega upravljanja na ravni lokalnih skupnosti in z izpostavitvijo dobrih zgledov pospeševati prenos dobrih praks. Z nagrado, ki so jo letos podelili prvič, izpostavljajo razvojno najbolj prodoren kraj ter dajejo veljavo dobremu delu občinskih uprav, županov in občin v celoti.

Pretresli 210 občin

Zmagovalca je izbral Strokovni svet Zlatega kamna, ki ga sestavlja deset strokovnjakov iz univerz, Statističnega urada RS in podjetij. Oblikovali pa so tudi informacijski sistem in indeks Zlati kamen ter z njim pretresli 210 občin. Hkrati so iskali občine z izstopajočimi razvojnimi praksami, je pojasnil vodja projekta Zlati kamen Peter Ribarič.

Tako so opravili kvantitativno analizo s poudarkom na 32 kazalnikih in kvalitativno analizo, ki je zajela zlasti elemente strateškega upravljanja občine, vključenost občanov v odločanje ter elemente e-uprave in e-demokracije.

Potekala tudi okrogla miza

V okviru današnjega srečanja županov in konference Zlati kamen je potekala tudi okrogla miza o vlogi medijev pri spodbujanju lokalnega razvoja, na kateri so sodelovali odgovorna urednica regionalnega programa TV Maribor Polona Pivec, predsednik upravnega odbora Jelovice Gregor Benčina, strokovnjak za lokalno skupnost Franci Žohar ter direktorica in urednica TV Vaš kanal Irena Vide.

Izpostavili so, da pozitivne zgodbe premalo odmevajo v medijih. Kot je pojasnil Žohar, bi bilo prav, da se več pove o dobrih zgodbah, o projektih in širšem povezovanju. Mediji in občine morajo najti stik, da bodo dobre prakse prišle tudi do občanov, kar je po Žoharjevem mnenju ključno. Mediji namreč slabe novice najdejo sami, dobre novice pa je treba plasirati, pravi Benčina.