Polovica od petnajstih vitrin za oglaševanje je urejena in etažirana kot posamezen lastniški del, nasprotno so pri drugi polovici pred poslovno stavbo na Slovenski cesti 58 vseskozi težave ravno zaradi neurejenega lastništva. "Glede na to, da mestna občina Ljubljana ni lastnik zemljišča, na katerem so postavljene steklene vitrine, teh ne more vzdrževati, saj ne sme posegati v tuje zemljišče," je vedno enak odgovor mestnega inšpektorata, ki pa naj bi vsako leto pozival k ureditvi tega območja. Najpogosteje so bili ti pozivi naslovljeni na podjetje Tabor upravljanje in vzdrževanje, kjer pa pojasnjujejo, da skrb za te vitrine ni v njihovi pristojnosti, saj lahko upravljajo samo s skupnim imetjem lastnikov stavbe in da ima vsaka vitrina lastnika, ki bi jo moral vzdrževati.

Soglasje le ustno

Nekateri lastniki to res počnejo in jim z oddajanjem vitrin drugim podjetjem celo uspe iztržiti tudi delež v svoj prid. Po njihovem zgledu bi to rada počela tudi nekatera druga podjetja, ki trdijo, da so lastniki vitrin, vendar pa nimajo dokumentov, s katerimi bi dokazali to lastništvo. Da bo konec iskanja odgovornosti za razpadajoče vitrine, so se zato lastniki stavbe na Slovenski cesti 58 že v lanskem letu dogovorili, da se vitrine brez lastnikov spremeni v skupno lastnino, s katero bo potem lahko upravljal upravitelj stavbe, medtem ko bodo morali njim oglaševalci plačevati najemnino. A za zdaj je soglasje le ustno.

"Tehnični del priprave elaborata je že v teku, nato pa ga bodo morali potrditi vsi lastniki," je stanje pojasnila Mateja Vukovič Terškan iz podjetja Tabor upravljanje in vzdrževanje, ki je optimistična, da jim bo soglasje tokrat uspelo pridobiti.

Leta 2009, ko so se predstavniki ljubljanske mestne občine poskušali z lastniki dogovoriti o preureditvi ploščadi na Bavarskem dvoru in so arhitekti iz biroja Ofis tudi že pripravili projekt ureditve, ta ni uspel, saj so nekateri lastniki nasprotovali novi ureditvi, je pojasnil podžupan Janez Koželj. "S predlogom svetlobnih tabel se nekateri niso strinjali tudi zato, ker je funkcija steklenih vitrin zaščita zračnih jaškov iz garažnih prostorov, in če jih ne bi bilo, bi bilo neprijetno tudi za pešce, ki bi se spotikali ob jaške," je dodala Vukovič-Terškanova in opozorila, da vsekakor obstaja interes za ureditev, čeprav je z vidika mimoidočega videti ravno nasprotno.

O prenovi šele jeseni

Glede na to, da se na Bavarskem dvoru dnevno izmenja na tisoče ljudi, pa ni presenečenje, da interes za oglaševanje na nesrečnih vitrinah tako s strani lastnikov bližnje stavbe kot s strani zunanjih podjetij narašča. V obdobju enega meseca in pol naj bi tako dva izmed lastnikov stavbe na Slovenski 58, ki sta se dogovorila za najem, zasilno uredila vitrini na svoje stroške, ena pa bo do nadaljnjega ostala prazna.

"V letošnjem letu bi morale biti spremembe v skupno lastnino končane in na jesenskem sestanku bodo lastniki lahko odločali o tem, kako se bodo prenovile," predvideva Vukovič-Terškanova. Ob tem pa meni, da bo dober zgled zagotovo dajala vitrina ene izmed bank, ki jo je pred časom posodobila tako, da se na njej celo vrti njihov video oglas.