Želel bi komentirati, da je strah strankarskih šefov upravičen. In da zato ne bodo podprli nobenih sprememb, ne glede na politično usmerjenost strank. Z izgovorom, da gre za rušenje demokracije. Zato lahko take pobude izpelje samo organizirana civilna iniciativa.

Sam sicer menim, da bi bil kombinirani volilni sistem boljši od sedanjega večinskega, a bistvenih zagat in prevelike moči strank ne bi razrešil.

Že večkrat sem pisal, da bi morali bistveno okrniti vpliv strank. Kot prvi korak pa bi morali ukiniti plačevanje delovanja strank iz proračuna. Ta denar stranke uporabljajo za financiranje kampanj, zaposlovanje "strokovnjakov", ki razmišljajo samo o tem, kako vpliv strank še povečati. Stranke bi se morale financirati izključno iz članarin in prispevkov članov.

Nujno bi bilo treba ustanoviti pokrajine. Morda zadnji znan predlog o 14 pokrajinah ni bil tako slab. In potem porazdeliti vpliv in denar med pokrajine. Pokrajine bi bile obenem tudi volilni okraji, kjer bi potekale neposredne volitve, brez kakršnih koli list.

Eden od argumentov za obstoj strank je tudi, da predstavljajo različna politična stališča, ki se na koncu zožijo skozi institucije vlade. Tudi temu se da izogniti: s široko javno razpravo vse zainteresirane strokovne javnosti ne glede na politično prepričanje je treba priti do smernic oziroma strategij o sociali, zdravstvu, delu, zunanji in notranji politiki, kulturi, šolstvu oziroma izobraževanju in o drugih stvareh, ki vplivajo na delovanje države. Končni rezultat bi sprejeli državljani na referendumu in bi bil obvezen za vse vlade za 15 let naprej.

In uvesti je treba nekaj moralnega reda: za nobeno funkcijo ne more kandidirati nihče, ki je v postopku na sodišču, oziroma mora avtomatično izgubiti mandat za katero koli funkcijo, če se v času mandata znajde v preiskavi. Prav tako je treba ukiniti parlamentarne preiskovalne komisije, katerih člani poslanci so dobro plačani za slabo opravljeno delo in ničesar ne prispevajo k večji demokraciji, ter spremeniti poslovnik: neumnosti, kot je obstrukcija, ne smejo biti dovoljene.

Zdravko Petrič, Kostanjevica na Krki