Petek, 2. marca

Za prilive v državno blagajno naj bi v prihodnje skrbel en združen organ. Vlada je namreč že sprejela odločitev, da združi davčno (Durs) in carinsko upravo (Curs), novemu "superorganu" pa naj bi pridružili še urada za preprečevanje pranja denarja (UPPD) in za nadzor prirejanja iger na srečo (UNPIS) ter menda tudi upravo za javna plačila.

Sobota, 3. marca

Minister za notranje zadeve Vinko Gorenak je na svojem blogu napovedal krčenje potnih stroškov v policiji. Znano je, da se v Ljubljano in na Primorsko na delo večinoma vozijo Štajerci in Prekmurci, ker pač domačega kadra ni. Toda ne moremo pristajati na ekstremno visoke stroške prevoza, ki presegajo tudi 1500 evrov mesečno, je zapisal minister in dodal, da je dal policiji jasne usmeritve, "da naredi v smislu premestitev vse potrebno, da bodo tam, kjer je le mogoče, opravili premestitve bliže domu."

Ponedeljek, 5. marca

Predsedniki parlamentarnih strank so soglasno sklenili, da se tako imenovano zlato fiskalno pravilo zapiše v ustavo. Obenem so se dogovorili, da bo Slovenija poskušala čim prej ratificirati v petek podpisano pogodbo o fiskalnem paktu, ki naj bi dolgoročno okrepila proračunsko disciplino članic. Novi člen ustave bo po besedah predsednika vlade Janeza Janše določal, da mora biti državni proračun uravnotežen ali v presežku, zadolževanje pa ne bo dovoljeno; izjeme bodo možne le v primeru naravnih in drugih hujših nesreč. Še več: premier je obljubil, da bo naš proračun uravnotežen do konca njegovega mandata.

Minister za finance Janez Šušteršič je v vladno proceduro poslal predlog zakona, ki prenaša upravljanje državnega premoženja z Agencije za upravljanje kapitalskih naložb (AUKN) ter Kada in Soda ponovno na vlado. Ne samo da bi na ministre prenesli razpolaganje (prodaja in nakup deležev) s kapitalskimi naložbami, katerih vrednost presega 5 milijonov evrov, ministrski zbor bi neposredno odločal tudi o upravljanju podjetij. Na ministrstvu za finance zatrjujejo, da gre le za začasno rešitev do sprejetja strateških dokumentov, a poteza je vsekakor daleč od obljubljenega nevmešavanja politike v gospodarstvo. Že v četrtek se je predlog preselil v poslanske klopi.

Torek, 6. marca

Izvršilni odbor SDS je sklenil, da tožilstvo lahko ostane pod pravosodnim ministrstvom. Ob tem pa so postavili pogoj: tožilstvo mora v enem letu pokazati, da dela uspešno, v nasprotnem primeru bo prešlo pod notranje ministrstvo. Kdo in kako bo meril uspešnost delovanja tožilstva, ni povsem jasno, a morda orodje za merjenje napoveduje minister Gorenak na svojem blogu: "Ne glede na to, da sem v funkciji ministra za notranje zadeve, hkrati razmišljam tudi kot davkoplačevalec in politik. Sprašujem se, kako je mogoče, da tožilci kriminaliste pošljejo nad posameznika, jih pri tem usmerjajo in jim naročajo, kaj naj naredijo, potem pa kazenske ovadbe kriminalistov zavržejo. Ali pa kriminaliste pošljejo in jih usmerjajo za domnevna kazniva dejanja, neznatne družbene nevarnosti, kar potem sodišča ustavijo. V čem je torej smisel njihovega dela? Ali ne berejo časopisov in gledajo televizije? Ali ne vidijo njihovega poročanja o najhujših oblikah sumov gospodarskih in finančnih kaznivih dejanj? Si morda svoje 'žrtve' naključno in politično izbirajo, da bi dosegli tožilsko 'normo' in opravičili svojo plačo?"

Ministrstvo za finance je na spletni strani objavilo predloge novel zakonov o davku od dohodkov pravnih oseb in o dohodnini. Ministrstvo predlaga postopno znižanje davčne stopnje za davek od dohodka pravnih oseb z 20 na 15 odstotkov, povečanje olajšav za investicije v opremo s 30 na 40 odstotkov in olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj s 40 na 100 odstotkov ter zvišanje meje za najvišjo, 41-odstotno stopnjo dohodnine. Država bi se tako preko manjšega priliva davščin odpovedala približno 150 milijonom evrov.

Sreda, 7. marca

Minister za zdravje Tomaž Gantar je razveljavil dva postopka javnega naročanja v okviru DTS zaradi ugotovljenih napak oziroma nepravilnosti v obeh postopkih. Skupna vrednost obeh razpisov je 60 milijonov evrov, minister pa je napovedal novo revizijo celotnega postopka investicije DTS, saj je prepričan, da je "glede na gospodarsko stanje 120 milijonov evrov za novo urgenco ne glede na to, da jo potrebujemo, odločno preveč".

Varčevanje nove vlade pa je vse prej kot enotno. Tako so na superministrstvu za infrastrukturo in promet, ki ga vodi Zvonko Černač, zaposlili Emanuela Čerčka, nekdanjega svetovalca mariborskega župana Franca Kanglerja. Čerček je bil zadnji predsednik nadzornega sveta Zvona Ena Holdinga, ki je šel prejšnji teden v stečaj. Do zamenjave vlade leta 2008 je vodil službo za investicije pri ministrstvu za šolstvo in šport, ki ga je takrat vodil Milan Zver, v tistem času pa je pri domala vseh naložbah, ki jih je sofinanciralo omenjeno ministrstvo (Srednja ekonomska šola, II. gimnazija, stadion Ljudski vrt), kot podizvajalec nastopalo podjetje Elektro Tabga, ki je v lasti direktorja Ivana Čerčka st., sicer očeta Emanuela Čerčka. V četrtek ga je vlada imenovala še za člana nadzornega sveta stanovanjskega sklada RS.

Skoraj hkrati je minister za gospodarstvo Radovan Žerjav pobral plačilne kartice direktorjem direktoratov, surovo obklesal proračun urada za varstvo konkurence in v svojem kabinetu zaposlil šest novih ljudi.

Dokler vlada ne naredi tistega, kar je obljubila - da bo zmanjšala sivo ekonomijo, uredila javne finance pri javnem naročanju in vprašanja neracionalnosti -, ni mogoče pristajati na racionalizacijo v obliki odpuščanja učiteljev, je ministru Turku zabrusil predsednik SVIZ Branimir Štrukelj. "V primeru znižanja plač bomo stavkali," je bil jasen Štrukelj. Turk je bil na spoznavnem sestanku s sindikati namreč poln novosprejete uradne vladne varčevanje-za-vsako-ceno retorike. "Želimo ohraniti kvaliteto in vse, na kar sta mladina in prebivalstvo navajena. A vprašanje je, kako to narediti, saj vladi zmanjkuje sredstev," je namreč dejal minister Turk.

Četrtek, 8. marca

"Pristojnost za državno tožilstvo torej ostaja na ministrstvu za notranje zadeve, ampak naj bo jasno, da je to izključno po volji SDS. Naš predlog ostaja v veljavi in ga lahko SDS kadarkoli sprejme," so se v Državljanski listi odzvali na predlog SDS, da se tožilstvo preseli pod ministrstvo za pravosodje, a le, če bo minister Pličanič čez eno leto odstopil, če bodo rezultati dela slabi. Minister Gorenak jim je iz Bruslja odgovoril, da bo tožilce z zadovoljstvom vzel pod svoje okrilje, če jih v listi Virant nočejo. Obljubil je še, da bo do 1. aprila - kako pomenljivo - ustanovil direktorat za tožilstvo.

Vlada je na seji imenovala Uroša Rožiča za državnega sekretarja na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, za vršilca dolžnosti generalnega sekretarja na ministrstvu za finance Andreja Verhovnika Marovška, za vršilca dolžnosti direktorja urada za varovanje tajnih podatkov pa Gregorja Majcna.

Hkrati je na dan žena v državni zbor poslala predlog ustavnih sprememb zaradi tako imenovanega zlatega fiskalnega pravila, ustavila je postopek za uvedbo elektronskega cestninjenja, spremenila zakon o dohodnini - a se še ni lotila dohodninskih razredov - in prepovedala sklepanje svetovalnih in avtorskih pogodb vsem ministrstvom. Poleg tega je ministrstvom in vladnim službam naloženo, naj opravijo preglede teh pogodb, preko katerih je bilo lani izplačanih 23 milijonov evrov.