Gre za načrtno merjenje in spremljanje koncentracij različnih kemičnih snovi v vzorcih pri ljudeh v krvi, urinu, materinem mleku, laseh in nohtih ter je pomemben projekt, ki bo pokazal, kakšne so razlike med pokrajinami in kako naj ukrepamo, je na novinarski konferenci v Murski Soboti povedala Milena Horvat z Instituta Jožef Stefan, ki vodi raziskavo skupaj z Uradom za kemikalije, izvajajo pa ga Univerzitetni klinični center Ljubljana ter Inštituta za varovanje zdravja Maribor in Novo mesto.

Kolikšna je izpostavljenost ljudi določenim kemikalijam v okolju, je razmeroma malo znano, prva etapa projekta, ki je od leta 2007 potekala v osrednjeslovenski, jugovzhodni in notranjski regiji, in to ločeno v podeželskem in mestnem okolju, pa od lani poteka po vsej državi. V Pomurju v njem poleg soboškega Zavoda za zdravstveno varstvo sodeluje tudi Splošna bolnišnica Murska Sobota.

Preiskovane so ženske, stare od 20 do 40 let, ki so prvič rodile in je otrok star največ dva meseca, enaka starostna meja velja za moške. V odvzetih vzorcih ugotavljajo koncentracije strupenih kovin, kot so kadmij, svinec, živo srebro in arzen ter nekatera obstojna organska onesnaževala, pa tudi nekatere esencialne elemente, selen, baker in cink ter biokemijske kazalnike poškodbe ledvic, je še povedala Horvatova. Dodala je, da bo na osnovi analiziranih vzorcev izdelana ocena tveganja za zdravje ljudi ter načrti za ukrepe.

Majda Pohar z ZZV Murska Sobota je dejala, da Pomurje v projektu sodeluje kot neobremenjena, neonesnažena pokrajina, saj pesticidov in nitratov, s katerimi je pokrajina obremenjena, ne bodo ugotavljali, Saša Bencak iz Splošne bolnišnice Murska Sobota pa je povedala, da imajo pri vključevanju v projekt pri pridobivanju mladih mamic nekaj težav, še precej teže pa je pridobiti moške.