"Preteklo ravnanje Simčiča, zavajanje delodajalca, ministrstva za obrambo, z neverodostojno listino, ni skladno s pričakovano integriteto poslanca in predstavlja realno tveganje za ugled ter zunanje in notranje zaupanje funkcije poslanca in institucije državnega zbora," je razložil predsednik protikorupcijske komisije Goran Klemenčič, ki je še pojasnil, da je tudi neprimerno in nedostojno, da za zavrnitev očitkov uporabe ponarejenega spričevala o pridobljeni izobrazbi poslanec sam ne stori tega, kar se od javnega funkcionarja za zaščito lastne integritete kot tudi integritete državnega zbora upravičeno pričakuje.

Poročilo protikorupcijske komisije, ki je pridobila vse dokumente, povezane s ponarejenim Simčičevim spričevalom, med drugim razkriva, da je bilo spričevalo preverjeno po diplomatski poti in da je zunanje ministrstvo BiH sporočilo, da ni pristno. Poslanec Simčič sicer v svojem življenjepisu, objavljenem na spletni strani državnega zbora, navaja številne sporne podatke, tako med drugim omenja srednjo vojaško šolo v Zadru, za katero se je izkazalo, da je tam opravil le šolo za rezervne oficirje. Medtem ko je srednjo gostinsko šolo iz Sarajeva, ki naj bi jo opravil v Opatiji, zamolčal. Sicer pa naj bi po svojem zatrjevanju v zgolj nekaj mesecih na predavanjih po opatijskih hotelih pridobil izobrazbo za "V.K.V. kuhar - V. stepen složenosti". Za izobraževanje za kuharja v Opatiji pa naj bi izvedel, ko je opravljal delo voznika Hmezada na relacijah v Kvarnerskem zalivu. Te zaposlitve prav tako ni navedel v življenjepisu.

Poslanec DeSUS sicer do danes kljub številnim dokazom ni priznal, da je njegova listina ponarejena. K njegovi verodostojnosti precej prispeva tudi njegov odnos do protikorupcijske komisije. Ta ga je pozvala k odgovoru na njene ugotovitve glede njegovega spričevala. Toda namesto Simčičevega komentarja so dobili dopis odvetniške pisarne Podjed, ki so ga sestavili po Simčičevem pooblastilu. V njem pa ni zagovora poslanca, temveč le navedbe, da bi moralo o tem, ali je spričevalo ponarejeno ali ne, odločati sodišče (čeprav je to očitno potrdila šola, katere spričevalo naj bi imel Simčič). Hkrati pa so Simčičevi odvetniki polemizirali z besedo "neverodostojno", ki da je slovenski pravni red ne pozna, saj je spričevalo lahko le "pristno" ali "ponarejeno".

Svoj prispevek k aferi Simčič namerava prispevati tudi ljubljanska univerza, saj se je na njeno filozofsko fakulteto Simčič vpisal s pomočjo ponarejenega, vendar notarsko overjenega srednješolskega spričevala ter tam kasneje diplomiral. Rektor ljubljanske univerze Stanislav Pejovnik je povedal, da ravnanje poslanca Simčiča škodi ugledu univerze, poslanec pa bi se moral nehati sprenevedati in v primeru ponarejenega spričevala odstopiti. Univerza naj bi sicer sankcionirala takšno ravnanje, toda še ne vedo kako, saj je zadeva težka in kompleksna. Zadeva je za kazenski pregon namreč zastarala, obstaja pa možnost ničnosti Simčičevega vpisa. Sicer pa je v sklepni fazi tudi postopek za spremembo statuta univerze, saj dosedanji ni omogočal odvzema nezakonito pridobljenih nazivov.