"Ker so nutrije aktivne predvsem ponoči, podnevi pa večinoma skrite v rovih, ki jih neprestano kopljejo v rečne bregove, je težko določiti, koliko živali danes živi na nabrežju Ljubljanice," so pojasnili v Lovski zvezi Slovenije in dodali, da je ocena števila živali težja tudi zato, ker se nutrije v naših krajih parijo vse leto in imajo vsaj dvakrat na leto od štiri do pet mladičev. "Res pa je, da se je število nutrij ob reki Ljubljanici zadnja leta povečalo," so sporočili z ministrstva za kmetijstvo in okolje.

Medtem ko nutrije niso nevarne ljudem, saj so pretežno rastlinojede živali in imajo le nekatere notranje zajedavce, pa lahko kar nekaj škode povzročijo v okolju in jih zato strokovnjaki uvrščajo med invazivne tujerodne vrste. Na območjih, kjer so prisotne velike populacije, lahko namreč ponekod popolnoma uničijo obvodno rastlinje.

"S kopanjem rovov v brežine vodotokov lahko povečujejo erozijo in vplivajo predvsem na rastlinje. Če so polja dovolj blizu vodotokov, lahko s prehranjevanjem škodujejo tudi kmetijstvu," je pojasnil Viktor Miklavčič z ljubljanske območne enote zavoda za gozdove. Vendar tako Miklavčič kot na ministrstvu zagotavljajo, da resnejših težav zaradi omenjene vrste v našem okolju še niso zaznali, zato tudi ukrepi v smeri zmanjšanja števila teh živali za zdaj niso potrebni. Ker pa so nutrije tujerodna vrsta, sta dolgoročni načrt in cilj zavoda predvsem preprečiti njihovo širjenje in s tem morebitno večjo škodo v okolju. Pri tem lahko pomaga tudi vsak posameznik, tako da na primer nutrij ne krmi, četudi živali niso plašne in se jim ljudje lahko približajo.

V Sloveniji je nutrija uvrščena med lovne vrste, ker pa ni zavarovana, je lovna doba zanjo celo leto. "V okolici Ljubljane skupaj z Ljubljanskim barjem, ki obsega gorenjsko, notranjsko in zasavsko lovsko upravljalsko območje, je bilo v minulem letu odstreljenih 149 nutrij," je še povedal Miklavčič.