"Občina Novo mesto v republiški Stanovanjski sklad prispeva določena sredstva. Tako je bila v Podbrezniku predvidena gradnja dveh novih blokov, tudi pogodba je že bila podpisana, a se gradnja zaradi pomanjkanja sredstev ni začela. Kot smo že pojasnili prejšnji teden, smo v letu 2009 kupili eno dvosobno stanovanje na Ulici Slavka Gruma, kjer se obračunava neprofitna najemnina," so povedali na novomeški občini in dodali, da je prostih stanovanj v naseljih Podbreznik, Vrtovi na Krki in Mrzla dolina še precej.

"Mestna občina socialno stisko občanov pomaga reševati s subvencijami najemnin. V letu 2011 je bilo izdanih 32 odločb o subvencioniranju neprofitne najemnine različnim tipom družin ter 21 odločb o subvencioniranju tržne najemnine. Z letom 2012 pa o pravici do subvencioniranja najemnine odloča Center za socialno delo Novo mesto, tako o izdanih odločbah za letos nimamo podatka," so še povedali na novomeški občini.

Kdaj bo novi razpis za neprofitna stanovanja, občinski možje ne vedo, saj so trenutno vsa razpoložljiva polna, novih pa ni. Občinska uprava sicer že pripravlja nov strateški dokument za občinsko stanovanjsko politiko do leta 2021.