"Idejo tehničnega parka so nam predstavili podžupan Leopold Knez in Mihael Šalehar iz medvoške občine ter idejni vodja projekta Niko Mihelič, nekdanji komentator bencinskih športov. Rekel bi, da večina krajanov nad projektom ni bila navdušena. Sprašujejo se predvsem, kaj bi dejansko imeli od tega ," je povedal Nejc Smole, predsednik krajevne skupnosti Smlednik, in dodal, da so bile podane informacije precej skope. "Krajani so želeli o projektu izvedeti več. Vendar težko rečemo, da predlagatelji projekta česa niso hoteli povedati, zadeva je namreč šele v idejni fazi in gotovo je veliko neznanega," je dodal Smole.

V smledniški krajevni skupnosti bodo o tehničnem parku z dirkalno stezo, muzejem, poligonom za varno vožnjo in drugimi storitvami glasovali konec meseca. Odločitev zbora krajanov za občino formalno ni obvezujoča, pričakujejo pa, da bodo medvoški oblastniki njihovo mnenje upoštevali.

Gozdna zemljišča, na katerih naj bi stal omenjeni park, so večinoma v lasti podjetja Agroemona ter smledniške in vodiške škofije. "Naših je okoli 40 hektarjev zemljišč. Oglasila sta se gospod Mihelič in predstavniki investitorja, podjetja Kovinar. Informativno so nam predstavili tri opcije: delež v projektu, najem zemljišča ali odkup. Odkup je za nas najmanj sprejemljiv, bolj nas zanimajo nadomestni gozdovi," je povedal France Mervar, župnik vodiške župnije. Dodal je, da konkretnih ponudb glede zemljišč niso prejeli.