Med osrednjimi ugotovitvami je gradbeni inšpektor navedel, da sta dva od štirih objektov 1,60 metra višja od dovoljenega in vrsto drugih neskladij z gradbenim dovoljenjem, zlasti je bila problematična četrta, mansardna etaža, ki je v neskladju celo z občinskim prostorskim aktom, ki takih objektov na območju Malije ne dovoljuje.

Nepravilnosti je investitor priznal

Direktor Proloca Ivan Kavaš je lani kršitev priznal in pojasnil, da se je gradnja izvajala še pred pridobitvijo spremenjenega gradbenega dovoljenja, objekti pa naj bi bili višji, ker zaradi lege kanalizacije ni mogel skopati dovolj globokih temeljev.

Upravna enota Izola je maja 2011 zavrnila zahtevo za spremembo gradbenega dovoljenja, zato je gradbeni inšpektor mesec za tem izdal odločbo o odstranitvi vseh štirih objektov. Namesto da bi investitor črno gradnjo v 90 dneh porušil, je začel postopek za spremembo gradbenega dovoljenja, ki ga je izolska upravna enota 19. januarja letos tudi izdala. Štirje večstanovanjski objekti naj bi po novem postali enostanovanjske hiše, kar pa zbuja veliko dvomov pri sosedih, ki opozarjajo na to, da je gradnja objektov v praksi povsem drugačna, saj naj bi bilo razvidno, da gre za večstanovanjske objekte.

Pritožbe sosedov, ki so bili udeleženci v postopku, je izolska upravna enota v postopku izdaje gradbenega dovoljenja zavrnila, glede očitkov o izgubi razgleda pa navedla, da tako imenovana "veduta v odloku o ureditvenem načrtu Malija ni posebej varovana kategorija ter da pri predvidenih objektih ni določena maksimalna panoramska višina, ki je predvideni objekti ne bi smeli preseči".

Gradbeni izvedenec se ne strinja z upravno enoto

Kot kaže, izolske upravne enote pri izdaji novega gradbenega dovoljenja niso več zmotili prekoračeni gabariti 14 x 10 metrov iz odloka o ureditvenem načrtu Malija, ki jih je tudi gradbeni inšpektor ugotovil že lani. Izvedenec gradbene stroke, ki je v imenu ene izmed strank v postopku podal strokovno mnenje, ugotavlja, da gabariti znašajo 14,60 x 10,60 metra, "kar je v nasprotju z odlokom in obvezno razlago, ki govorita, da se morajo objekti oblikovati znotraj gabaritov in ne, kot napačno izhaja iz gradbenega dovoljenja, ki dovoljuje gradnjo objektov dovoljenih dimenzij z dodanim napuščem strehe širine 30 centimetrov," je zapisal izvedenec gradbene stroke, ki dodaja, da "upravni organ skozi celo gradbeno dovoljenje manipulira z izrazi gabarit in dimenzija ter vsebinsko ne loči, da je gabarit omejevalni termin, ne pa splošni za dolžino, širino in višino, kot je to dimenzija".