"Pobirali bomo le komunalne in kosovne odpadke. Gradbenih in nevarnih odpadkov, kamor spadajo tudi azbestne plošče, igle, sodi z nedoločljivo vsebino in kemikalije, ne bomo pobirali. Prav tako tudi ne neeksplodiranih sredstev iz prve in druge svetovne vojne, ki jih je na Goriškem še vedno zelo veliko, na dan pa prihajajo prav s spomladanskimi deli", je povedala občinska koordinatorka akcije na Goriškem Petra Doljak, sicer članica društva Ekologi brez meja, in dodala: "Za odstranitev nevarnih najdb bodo poskrbele specializirane ekipe komunalnih služb ali ministrstva za okolje in prostor, na terenu pa bo posredoval tudi ekološki laboratorij z mobilno enoto, ki ga je mogoče poklicati na številko 031 426 706. Popis gradbenih in nevarnih odpadkov bomo predali inšpekcijskim službam."

Sicer je po ocenah na divjih odlagališčih v Sloveniji okoli 40.000 ton komunalnih odpadkov, kar je količina, ki jo pri nas proizvedemo v 25 dneh. V okviru akcije, ki bo potekala 24. marca, bodo v novogoriški občini pripravili 24 zbirnih točk in štiri zbirne centre (v Novi Gorici, Solkanu, Braniku v spodnji Vipavski dolini in Grgarju na Banjški planoti). Med prijavljenimi bo poleg posameznikov tudi veliko društev in klubov. Tako tudi Društvo soška fronta. "Naši člani, vseh imamo več kot 250, so raztepeni po Sloveniji. Tam, kjer nas je več, bomo čistili organizirano. Naše delo tudi sicer največ poteka na terenu, kjer večkrat naletimo na divja odlagališča. Nekaj smo jih že popisali. Morda se bomo odločili za posvojitev odlagališča, ki je letošnja novost," je pristavil predsednik društva Tadej Munih. "Na prvi akciji smo imeli največ težav s prevozom odpadkov od mesta nabranih odpadkov do zbirnega mesta. Zato smo letos pozvali udeležence po krajevnih skupnostih, da se pridružijo tudi s traktorji, kombiji in drugimi prevoznimi sredstvi in da na samem divjem odlagališču poskušamo zbrati čim več ločenih odpadkov. Za udeležence smo pripravili tudi fotografski natečaj," je še povedala koordinatorka akcije v novogoriški mestni občini Doljakova.