Strokovna služba Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) tako predlaga, da zdravstvena blagajna ne bi več krila obdelave receptov in vročitve zdravil, pač pa bi ta strošek prešel na pleča posameznika. Tako bi ZZZS letno prišel do 14,7 milijona evrov prihranka. Posameznik bi za dvig zdravil na običajni recept plačal med 1,4 in 1,88 evra, za dvig zdravil na obnovljiv recept pa med 1,55 in 1,73 evra. Eden izmed predlaganih ukrepov predvideva tudi linearno zniževanje bolniškega nadomestila za 10 odstotnih točk. S takšnim ukrepom bi letno prišli predvidoma do 23,8 milijona evrov prihranka.

Črtanje pogrebnin in posmrtnin

Strokovna služba ZZZS tudi predlaga, da se iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ne krijejo več tiste storitve, ki niso neposredno povezane z zdravljenjem bolnikom oz. zdravstvenim varstvom. Tako predlagajo, da se iz košarice pravic črtajo financiranje nadomestil za brezposelne med boleznijo, s čimer bi letno privarčevali 3,9 milijona evrov. Prav tako predlagajo, da se iz košarice pravic črtajo pogrebnine in posmrtnine, saj da so to socialne pravice, s čimer bi letno prišlo do 9,5 milijona evrov prihrankov.

Poleg tega predlagajo, da se iz zdravstvene blagajne več ne financirajo pripravništva in specializacije zdravnikov, pa tudi del terciarne dejavnosti v zdravstvu. Na račun specializacij in pripravništev bi tako letno iz zdravstvene blagajne steklo 56,1 milijona evrov manj, za terciar pa 37,2 milijona evrov manj. Strokovna služba predlaga tudi ukinitev možnosti odpisa, zmanjšanja, odloga in obročnega plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, s tem bi letno prišli do okoli milijona evrov več prihodkov.

Fakin: Gre za ukrepe na zalogo

Generalni direktor ZZZS Samo Fakin je poudaril, da je zavod pripravil ukrepe "na zalogo, v večji količini, kot je potrebno za pokritje letošnjega leta". Tako se bodo lahko v usklajevanjih dogovorili tudi za vmesne rešitve oz. nižje odstotke oz. bodo izluščili tiste ukrepe, ki bodo sprejemljivi za vse. Upravni odbor zavoda je danes začel razpravo o teh ukrepih, zaradi odsotnosti dveh članov pa bodo razpravo nadaljevali 7. marca. Ukrepe mora potem obravnavati še skupščina, da bi prišli v veljavo, pa morajo tudi skozi vladno in parlamentarno proceduro.

Sicer pa je predvideno, da bi ukrepi veljali začasno, letos in v prihodnjem letu. Po zadnjih projekcijah se zavodu v letošnjem letu obeta 117,6 milijona evrov visok primanjkljaj. Če bo podaljšano izvajanje interventnega zakona tudi v drugi polovici leta, bo ta primanjkljaj približno 10 milijonov evrov nižji. Konec prihodnjega leta pa bi primanjkljaj lahko narasel na 270 milijonov evrov, če ne bo sprejetih ukrepov, pojasnjuje Fakin.