Kot je Klemenčič povedal na današnji novinarski konferenci, so na osnovi predstavljenega načrta v pogajanji z bankami dosegli načelni dogovor o reprogramiranju posojil, uprava družbe pa po njegovih besedah uspešno nadaljuje tudi pogovore z dobavitelji podjetja, ki so zainteresirani za nadaljnje sodelovanje.

V skladu s programom prestrukturiranja bo Pinus ohranil vse tri svoje ključne programe. Z lastno blagovno znamko Boom Efekt bodo skušali obdržati položaj vodilnega ponudnika sredstev za varstvo rastlin na osnovi glifosata na domačem trgu in hkrati skušalo prodreti na tuje trge, ob tem pa bodo obdržali tudi proizvodnjo bio goriv in sežigalnico odpadkov.

Raška družba je po Klemenčičevih besedah lani ustvarila za 11,3 milijona evrov čistih poslovnih prihodkov od prodaje, ob tem pa zabeležila 3,4 milijona evrov izgube iz poslovanja, medtem ko je izguba obračunskega obdobja znašala 8,3 milijona evrov. Pinus je imel ob koncu leta 2011 za 36 milijonov obveznosti, od tega za 6,1 milijona evrov poslovnih, 23,1 milijona evrov kratkoročnih in 6,2 milijona evrov dolgoročnih finančnih obveznosti.

Kot je povedal prvi mož Pinusa, že letos v primeru uspešne izpeljave začrtanega programa pričakujejo povečanje prihodkov iz poslovanja, družba pa naj bi leta 2013 poslovala s pozitivnim poslovnim izidom. A bo za doseganje dolgoročnega stabilnega poslovanja družbe potrebno prestrukturiranje poslovnih procesov in prilagoditev števila zaposlenih obsegu poslovanja.

"Z nekaterimi podjetji se tudi dogovarjamo za zakup proizvodnih linij v podjetju. Tako vzpostavljamo pogoje, da nadaljujemo in okrepimo prodajne aktivnosti v državah Evropske unije in na območju nekdanje Jugoslavije," je dejal Klemenčič in dodal, da bi po za zdaj zastavljenih načrtih delavci, ki so na čakanju morali z delom začeti že marca, okoli tridesetim pa se bodo morali odreči, o čemer so se že uskladili tudi s sindikatom.

Splošne gospodarske razmere

Glavni razlogi za nastanek finančnih težav podjetja so po oceni uprave splošne gospodarske razmere, pa tudi razmere v panogi ter padec obsega prodaje. Izrazito se kaže vpliv splošne recesije v še ostrejši konkurenci, plačilni nedisciplini tako doma kot na trgih bivše Jugoslavije. Razlogi za zmanjšanje obsega poslovanja so v veliki meri likvidnostne narave, zatrjuje Klemenčič, ki pričakuje, da bodo njihovi računi prihodnji teden vendarle odblokirani.

Kot je danes še zatrdil, prisilna poravnava za zdaj ni v načrtu, bodo pa za uspešno poslovanje morali hitro izvesti dokapitalizacijo v višini milijona evrov. Del tega naj bi prispevali lastniki, del pa je odvisen od dogovora z bankami, ki pa je po njegovih trditvah že zelo blizu.

Predsednik uprave je tudi priznal, da zaposlenim za zadnja dva meseca niso plačali prispevkov, zagotovil pa je, da bodo plače v skladu z začrtanim programom lahko redno poravnavali še naprej. Še vedno obstajajo tudi različni domači in tuji interesenti za nakup katerega od njihovih treh programov.