Literatura velja, morda še bolj kot druge umetnosti, za najbolj občutljivo zrcalo družbe in časa, v katerem živimo. Odstira zgodbe malih in velikih ljudi, govori o njihovi sreči, žalosti, stiskah ter porazih in malih zmagah, hkrati pa išče vedno nove načine podajanja zgodb, katerih del smo vsi. Literatura je angažirana umetnost, zato mora biti angažiran tudi literarni festival, in odločili smo se, da bo prav družbena angažiranost v literaturi osrednja tema letošnje Fabule. Ljubljana se je v letu, ko je bila svetovna prestolnica knjige, pridružila pomembni družbeno-umetniški iniciativi - postala je del mreže ICORN, ki nudi zatočišče vsem tistim pisateljem, ki so morali zaradi vztrajanja pri pravici do svobodne besede zapustiti svojo domovino. Nekaj teh pisateljev bomo letos gostili tudi na Fabuli, kjer se bodo na enem izmed dogodkov pogovarjali o vlogi umetnikov v viharnih časih.

Literarni strokovnjaki pa se bodo ozrli v čas med obema svetovnima vojnama, ko je bil družbeni angažma v okvirih socialnega realizma zelo prisoten v takratni slovenski literaturi, hkrati pa se bodo spraševali tudi o drugačnih poimenovanjih za te vrste literaturo. S problemi sodobne slovenske družbe se v zadnjem času spopadajo številni priznani slovenski avtorji mlajše generacije, ki bodo na festivalu ob več priložnostih spregovorili o tej temi. Na več kot tridesetih dogodkih bomo v svet literature popeljali vse, ki se na takšna popotovanja odpravljajo pogosto, pa tudi tiste, ki jim je ta svet še razmeroma neznan.

V prihajajočih tednih bomo tako na več ljubljanskih prizorišč povabili literarne ustvarjalce, ki se bodo o svojih zgodbah pogovarjali s slovenskimi bralci. Obiske nekaterih avtorjev, tujih in domačih, ki so v Sloveniji že dobro znani, bodo pospremile tudi nekatere njihove nove, slovenskim bralcem doslej še neznane zgodbe, zato vabimo vse, ki jih zanima odkrivanje novih pisateljskih pripovedi, na srečanja z njihovimi ustvarjalci - na festivalu Fabula.