V ta namen so na Mestni občini Kranj že pripravili osnutek pisma o nameri, ki pa z mariborsko univerzo še zdaleč ni usklajen. Kot je danes povedal rektor Danijel Rebolj, je kranjska občina s tem pismom nekoliko prehitela dogodke, čeprav njihovo pobudo za ustanovitev gorenjske univerze označuje kot legitimno in legalno.

"Stališče mariborske univerze pa je, da so vse fakultete integralni del te univerze in enako velja tudi za Fakulteto za organizacijske vede. Tako vsi tamkajšnji študentje in zaposleni kot tudi vse nepremičnine so del naše univerze. Kakršnekoli spremembe bi zato pomenile trganje nekega tkiva, takšno trganje pa je vselej boleče," je dejal Rebolj, ki meni, da je prav, da se na tako pobudo odzovejo, zato bodo razpravo nadaljevali tudi na sami fakulteti ter jo zaključili znova na senatu univerze.

Splošen skepticizem glede ustanavljanj novih univerz

Ob tem pa je Rebolj zelo skeptičen tudi do vprašanja ustanavljanja novih univerz v Sloveniji, saj je mnenja, da njihovo sedanje število povsem zadošča. Kot je dejal, sam univerze ne razume kot neke institucije z zgolj nekaj različnimi študijskimi področji, pač pa kot nekakšno celoto ponujenega znanja. Ob tem se pojavlja tudi vprašanje financiranja, zato Rebolj meni, da če država lahko zagotovi neusahljive finančne vire, potem se najprej priporočajo za pokritje težav, ki jih imajo že obstoječe univerze.

Dekan FOV ni želel komentirati želja

Dekan FOV Marko Ferjan danes ni želel razkrivati svojega pogleda na omenjeno željo po ustanavljanju Gorenjske fakultete, saj so po njegovih besedah pobudniki ustanovitve občine omenjene regije ter tamkajšnji župani in poslanci. Sicer pa sta se po njegovih besedah senat in akademski zbor fakultete do tega že opredelila leta 2006, ko je bila pobuda podana prvič, takratna stališča pa niso bila nikoli preklicana.

Omenjena stališča iz časa, ko Ferjan še ni bil dekan in pri oblikovanju stališč ni sodeloval, so med drugim ustanovitvi lastne univerze dajala soglasno podporo. "Poudarjam pa, da se od takrat o tem ni več razpravljalo na fakulteti in ta stališča niso bila nikoli preklicana," je dejal Ferjan in znova dodal, da njemu na srečo stališč v javnosti ni treba predstavljati. Rektor je po njegovem že predlagal sklic akademskega zbora, ki se bo o vsem skupaj moral ponovno izjasniti.

Kranjska fakulteta posluje negativno

Sicer pa kranjska fakulteta s 700 rednimi in 400 izrednimi študenti zadnja leta posluje negativno, a je dekan zagotovil, da izgubo uspešno sanirajo. Kot je povedal, je sam postal dekan leta 2008 v izjemno težavnem stanju, potem ko sta fakulteto v kratkem času zapustila dva dekana. Z nižanjem materialnih stroškov, upokojevanjem na mehki način in znižanjem stroška dela za skoraj milijon evrov letno so predlansko izgubo v višini 1,4 milijona evrov lani uspeli znižati na dobrih 350.000 evrov.