Poročilo je predsedniku Evropske komisije Joseju Manuelu Barrosu predstavil nekdanji bavarski premier Edmund Stoiber, predsednik posebne skupine za administrativna bremena na visoki ravni. Ta že od leta 2008 svetuje in pomaga Evropski komisiji pri izvajanju akcijskega programa za zmanjšanje administrativnih bremen v uniji.

Poročilo vsebuje primere najboljših praks področja e-uprave, izvajanja evropske zakonodaje, še posebej z vidika prijaznosti do malih in srednjih gospodarstev ter čim manjši zapletenosti postopkov, neposrednega sodelovanja vseh deležnikov, koristnimi napotki in čezmejnimi pobudami ter sodelovanjem organov iz različnih članic unije.

Poročilo vsebuje tudi eno dobro prakso iz Slovenije. Gre za spletni portal za podjetja e-VEM, ki je čas za registracijo podjetja skrajšal s 60 na največ tri dni.

Preko portala lahko podjetja ali podjetniki opravijo elektronske storitve, vezane na ustanovitev podjetja in nekatere s tem povezane postopke. Nekatere storitve lahko podjetniki ali podjetja opravijo sami preko spleta, za nekatere pa je potrebno obiskati posebne točke VEM na raznih koncih Slovenije.

Lani je bilo prek portala e-VEM oddanih 164.252 vlog za ustanovitev gospodarskih družb ter 52.421 vlog za samostojne podjetnike.

Iz poročila je sicer razvidno, da obstaja veliko možnosti za izboljšanje izvajanja evropske zakonodaje. Kot pojasnjujejo v Bruslju, skoraj tretjina upravnih bremen, ki jih imajo podjetja zaradi evropske zakonodaje, izhaja iz neučinkovitega izvajanja pravil EU na nacionalni ravni. Izboljšanje učinkovitosti tega izvajanja je zato bistveno za boljše delovanje podjetij.

Poročilo vsebuje tudi kontrolni seznam s priporočili. Med temi so med drugim oblikovanje posebnega okvira za izmenjavo najboljših praks med članicami povezave, skupno prizadevanje vseh institucij EU za poenostavitev evropske zakonodaje, prioritetni poudarek nacionalnih oblasti na čim manj zapletenem izvajanju evropske zakonodaje, sprememba kulture med zaposlenimi v državni upravi, novi in bolj ambiciozni cilji za zmanjšanje bremen ter čim večja uporaba novih tehnologij.

Poročilo je del akcijskega programa Evropske komisije, čigar cilj je bil administrativna bremena za evropska podjetja od leta 2007 do letos zmanjšati za 25 odstotkov.

Kot trdijo v Bruslju, je komisija dosegla viden napredek pri izvajanju programa. Predlagala je že ukrepe za zmanjšanje bremen do 33 odstotkov oziroma za več kot 40 milijard evrov. Od tega so bili v zakonodajnem postopku v uniji zaenkrat sprejeti ukrepi, ki ustrezajo zmanjšanju za 22 odstotkov.