In čeprav se morda zdi tako, podpis predporočne pogodbe nikakor ne pomeni, da nekdo ni romantik ali pa da ne verjame v večno ljubezen ... Pomeni le to, da je pripravljen na vse. Tudi na nepredvidljiv in težko napovedan cunami, ki lahko, sploh v današnjih časih, preseneti vsakega, še tako velikega zaljubljenca. Poroka je, če dobro pomislimo, na nek način vendarle pogodba, ki pa jo ob podpisu spremlja velika zabava.

O veliki ljubezni, ki traja že dve leti, in predporočni pogodbi med Mario Šarapovo in našim Sašem Vujačićem, smo že pisali. Njo je na pogajanja pospremilo deset odvetnikov, on je prišel v spremstvu enega. Zakaj? Ker je ona ena najboljših teniških igralk na svetu, ki z igranjem zlasti pa z oglaševanjem številnih športnih znamk zasluži bajne vsote denarja, od katerih se v primeru razhoda para ne želi posloviti. Mnogi zvezdniki so se namreč že opekli, ko pogodbe niso podpisali ali pa je bila slabo sestavljena (oglejte si galerijo fotografij), zato Mariina družina ni želela prav ničesar prepustiti naključju.

Predporočna pogodba v Sloveniji

Naša zakonodaja je napisana tako, da predporočne pogodbe bolj ali manj sploh niso potrebne, saj zakonodaja določa, da premoženje, ki ga ima eden od partnerjev pred poroko, ostane njegovo tudi po njej in v primeru ločitve ni predmet delitve. 

Malo drugače je s premoženjem, ki ga partnerja ustvarita v času trajanja zakona, saj je to t. i. skupno premoženje zakoncev, ki se v ločitvenem postopku deli po navadi na polovico (kaj je skupno in kaj posebno premoženje posameznega zakonca je natančno določeno v Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih). Če se s tem katera od strani ne strinja, mora na sodišču dokazovati, da je k skupnemu premoženju prispeval več kot partner in mu zato po ločitvi pripada večji del.

Predporočna pogodba kot jo poznamo iz sveta zvezdnikov torej ni možna, mogoča pa je pogodba oziroma sporazum o delitvi skupnega premoženja v času trajanja zveze, zaradi česar pa strogo gledano ne moremo govoriti o "predporočni" pogodbi.

Med znanimi in bogatimi Slovenci pa takšni in drugačni dogovori zagotovo niso neznani, zlasti v primeru, ko je eden od zakoncev zelo bogat, drugi pa ne. O predporočni pogodbi smo v Sloveniji pisali leta 2003, ko sta se poročila Jure Janković in Vesna Dolenc, a tudi tukaj ni znano, ali se je kasnejša gospa Janković strinjala s podpisom sporazuma oziroma dogovora, s katerim partnerja ugotovita, katero premoženje je vsak od njiju "prinesel" v zakon in to premoženje ob razvezi vsak obdrži in ni predmet delitve.

Poroke in ločitve - v številkah

Podatki na Statističnem uradu Slovenije kažejo, da je v Sloveniji leta 2010 (za 2011 še niso na voljo) zakonsko zvezo sklenilo 6.528 parov, 2.430 parov pa se je v tem letu razvezalo, število porok je tako v primerjavi z letom prej ostalo skorajda nespremenjeno. 

V letu 2010 se je razvezalo 2.430 zakonskih zvez ali za 5,8 odstotka več kot v letu 2009. Stopnja razvezanosti je v Sloveniji v letu 2010 znašala 1,2. Na 1000 sklenitev zakonskih zvez je bilo 372 razvez, kar je za letoma 2005 in 2007 največ doslej. Razvezane zakonske zveze trajale pred razvezo povprečno 13,4 leta

Zanimiv je podatek, da število ločitev med letoma 1980 in 2010 ostaja v povprečju enak (leta 1980 se je ločilo 2309 parov, 30 let kasneje pa 2430), je pa zato število porok toliko bolj različno. Leta 1980 se je poročilo 12,377 parov, pred dvema letoma pa samo še 6528.