Države članice Evropske unije bodo imele na voljo 18 mesecev, da prilagodijo nacionalno zakonodajo tem spremembam. V skladu z njimi bodo države zavezane zbrati vsaj 85 odstotkov vseh zastarelih in neuporabnih solarnih plošč po koncu življenjske dobe, 80 odstotkov pa jih bodo morale reciklirati. Solarna industrija (proizvajalci, posredniki) doslej ni vedno pravilno odlagala ali recikliarala fotovoltaičnih modulov, saj je marsikateri zbiralnik solarne energije pristal na lokalnem ali divjem odlagališču, namesto da bi ga potrošniki primerno vrnili.

Več na MOJDOM.DNEVNIK.SI.