S strani nekaterih lastnikov bovške turistične ponudbe prihajajo očitki, da je za letošnje "prazne postelje bovške zime" kriv ATC Kanin Bovec, d. o. o., oziroma močan upad interesa za smučišče na Kaninu, ker naj ne bi na lanskoletnih sejmih ustrezno in pravočasno poskrbel za promocijo.

LTO Bovec je vse boljši servis promocijskega povezovanja turizma celotnega Bovškega na turistični borzi, toda kriva je nekonkurenčnost - obisk Kanina je letos padel vzporedno z naglim vsakoletnim porastom konkurenčnosti sosednjih tujih smučišč kljub prizadevanjem ATC za dvig kakovosti dogajanja itd.

V teh razmerah in zadolženosti družbi ATC Kanin ne bo uspelo privabiti strateškega partnerja za posodobitev, čeprav drugim slovenskim smučiščem grozi zaprtje zaradi segrevanja ozračja. Če podeli država družbi koncesijo nekaj sto tisoč evrov na leto za dostavno žičnico, kot se pričakuje, tudi to ne bo dovolj. Prvi ukrep je v močno znižanem davku (na smučarske karte, na delo in investicijska vlaganja, dokapitalizacije) na celotno ponudbo v okviru ATC Kanin Bovec, d. o. o., za dobo desetih let. Šele to bi privabilo sovlagatelje v nujno posodobitev infrastrukture tukajšnje zimske ponudbe. Povečal bi se tudi interes za povezavo večjih domačih ponudnikov za poslovno združenje. Nemudoma je to neizbežno s strani hotelov (to zimo bolj ali manj uničujoče samevajo), katerih lastniki sicer niso iz te doline.

Drugi ukrepi pa so odprava zadolženosti družbe, odpis papirnate vrednosti "starega železja" žičnice na nič, povečati njeno realno vrednost z novo dokapitalizacijo: občina vloži vanjo nedokončan hostel v Bovcu in hotel v Logu pod Mangartom (ne ve, kaj z njima početi); po tem ključu lahko lastniki hotelov družbo dokapitalizirajo s svojimi hoteli v Bovcu. Noro, kruto, morda celo cinično, toda brez bovške zime morajo te hotele tako in tako zapreti in nihče jih ne bo želel kupiti! Če (vsi skupaj!) te usodne poteze ne naredijo že letos, bo prihodnje leto že prepozno.

Miran Mihelič,Bovec