Furlan, ki je trenutno še direktor Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU), upa, da bo lahko kmalu začel z delom in s kadrovsko vzpostavitvijo omenjenega tožilstva v skladu z zakonom o državnem tožilstvu. Ta določa, da se v enem mesecu po imenovanju vodje objavi razpis za imenovanje in poziv k prijavam za dodelitev v SDT. "To bo zagotovo ena najtežjih nalog, s katero se bom moral spopasti na samem začetku," je zapisal Furlan.

Po njegovih navedbah je specializacija tožilcev nujna za uspešen pregon najhujših oblik gospodarske in klasične kriminalitete. Dodal je, da bo treba za preiskovanje kaznivih dejanj, kjer je potrebno usmerjeno delovanje več državnih organov in nadzornih institucij, ustanoviti specializirane preiskovalne skupine, ki jih predvideva zakon o kazenskem postopku. Kazniva dejanja z mednarodnim elementom pa se bodo po njegovih besedah preiskovala pretežno s pomočjo skupnih preiskovalnih skupin, ki so se v tujini pokazale kot primeri dobre prakse.

Prioritete delovanja

Velika odgovornost SDT bodo tudi postopki z odvzemom in zavarovanjem protipravno pridobljene premoženjske koristi, saj je to tožilstvo izključno pristojno za usmerjanje, preiskovanje, vlaganje in zastopanje predlogov za začasno zavarovanje in odvzem premoženja nezakonitega izvora, je dodal Furlan.

Zaradi imenovanja Furlana na mesto vodje SDT bo moral generalni direktor policije po zakonu o policiji imenovati novega direktorja NPU, pri odločitvi pa bo vezan na pozitivno mnenje posebne strokovne komisije, so sporočili z Generalne policijske uprave.

Odločitev so pozdravili

Ministrstvo za pravosodje je odločitev o imenovanju pozdravilo. "Imenovanje je pomembno predvsem zato, ker omogoča objavo razpisa za dodelitev dodatnih desetih državnih tožilcev v omenjeno specializirano tožilstvo. Tako bo tožilstvo lahko začelo delovati v polni zasedbi z 21 tožilci," so v izjavi za javnost zapisali na ministrstvu.

Dodali so še, da se z vzpostavitvijo delovanja specializiranega državnega tožilstva "zaključuje pomemben del reforme kazenskega pravosodja, v okviru katere je bil poleg novele kazenskega zakonika, novele zakona o kazenskem postopku in zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, sprejet tudi novi zakon o državnem tožilstvu".

Razmišlja "marsikaj"

Začasne vodje specializiranega državnega tožilstva Blanke Žgajnar pa odločitev ni presenetila. "Že od priprave spremembe zakona o državnem tožilstvu in nato tudi z njegovim sprejetjem in začetkom uporabe, je bilo jasno, kakšni bodo rezultati," je dejala. Na vprašanje, ali razmišlja o tem, da bi zoper odločitev sveta sprožila upravni spor, odgovarja, da razmišlja "marsikaj", za zdaj pa čaka na obrazložitev Državnotožilskega sveta.

Foto: Luka Cjuha

Žgajnarjeva (na fotografiji zgoraj) mora upravni spor sicer vložiti v tridesetih dneh, enak čas pa ima na voljo upravno sodišče, da odloči o njem. Tega, koliko časa bo še opravljala funkcijo začasne vodje omenjenega tožilstva, Žgajnarjeva ne ve, po odgovor na to vprašanje pa novinarje napotila na urad generalnega državnega tožilca.

Tam so povedali, da tega, kdaj bo Furlan nastopil funkcijo, ne vedo niti oni, ker da celoten postopek vodi Državnotožilski svet, ki je pri tem popolnoma samostojen. Predsednica sveta Nastja Franko pa za novinarje danes ni bila dosegljiva.

Po poročanju Radia Slovenija sprožitev upravnega spora sicer ne zadrži Furlanovega imenovanja na mesto vodje omenjenega specializiranega tožilstva.

Deležen kritik stranke SDS

Državnotožilski svet vodjo specializiranega državnega tožilstva imenuje na predlog pravosodnega ministra po predhodnem mnenju generalnega državnega tožilca. Pri tem svetu ni treba imenovati kandidata, ki ga je predlagal minister, niti ni vezan na mnenje generalnega državnega tožilca. Minister, ki opravlja tekoče posle, Aleš Zalar je za kandidata predlagal prav Furlana.

Foto: Matej Povše

Pri tem je bil Zalar (na fotografiji zgoraj) deležen kritik SDS, da je s svojim predlogom prekoračil pojem "tekočih poslov" in da bi moral postopek imenovanja preložiti na čas, ko bo ministrstvo vodil minister s polnimi pooblastili. Nasprotno je Zalar SDS odgovoril, da so tekoči posli "vsi tisti posli, glede katerih zakon določa, da je treba sprejeti določeno odločitev v določenem roku".