Romski izobraževalni center v naselju Smrekec v občini Grosuplje, ki so ga odprli 25. januarja, bo namenjen izobraževanju najmlajših in tudi starejših. Po besedah šolskega ministra, ki opravlja tekoče posle, in predsednika komisije za zaščito romske skupnosti Igorja Lukšiča želijo na tak način zmanjšati razlike med kulturnim in socialnim kapitalom med romsko skupnostjo in večinskim prebivalstvom.

Romski izobraževalni inkubator Grosuplje je del projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti, ki ga sofinancirata ministrstvo za šolstvo in šport ter Evropski socialni sklad. Projekt koordinira Inštitut za narodnostna vprašanja.

Temeljni cilj projekta je ustvarjanje razmer za preseganje začaranega kroga družbene izključenosti pripadnikov romske skupnosti, iz katerega je mogoče izstopiti le z ustreznim dvigom socialnega in kulturnega kapitala te skupnosti.

V okviru projekta bodo tako med drugim pomagali Romom pri izobraževanju ter tudi usposabljali učitelje, socialne in druge strokovne delavce za delo z romskimi otroki in mladostniki.

Grosupeljski Romi bodo lahko v novem izobraževalnem inkubatorju izkoristili učno pomoč ter interesne in kulturne dejavnosti. Dejavnost inkubatorjev temelji na izobraževanju za demokratično državljanstvo, spodbujanju romskih učencev in dijakov za nadaljevanje šolanja v srednjih šolah oziroma na univerzah in na spodbujanju dialoga z večinskim prebivalstvom. fr