Pravijo, da so si same prizadevale in ga javno podprle. Sprašujem se, kako lahko svojemu članstvu v Zbornici-Zvezi tako lažejo in nam mečejo pesek v oči. Medicinske sestre in zdravstveni tehniki vrsto let opozarjamo, kako nas je Z-Z degradirala, nam odvzela strokovno izobrazbo, strokovni naziv medicinskih sester in vse kompetence, ki smo si jih pridobile z izobraževanjem in nadgrajevale desetletja. Odvzela nam je desetletja izkušenj, ki smo si jih pridobile ob pacientu. V isti sapi pa Z-Z izraža zaskrbljenost, da interesne skupine in posameznice medicinske sestre odvračamo od formalnega izobraževanja, ker trenutno nekaj poklicnih aktivnosti diplomirane medicinske sestre (DMS) opravljajo medicinske sestre in zdravstveni tehniki. Znova in znova se Z-Z ponavlja, da mora biti medicinska sestra kar najbolje usposobljena in izobražena, slediti razvoju zdravstvene nege in biti sposobna optimalno poskrbeti za pacienta.

Darinki Klemenc odgovarjam: mi nismo interesne skupine, ki medicinske sestre odvračamo od izobraževanja, celo podpiramo ga. Smo medicinske sestre in zdravstveni tehniki, ki smo se formalno izobraževali, pridobili po opravljenem strokovnem izpitu strokovni naziv medicinska sestra oziroma zdravstveni tehnik in s tem pridobili pravico samostojno opravljati naloge zdravstvenega varstva v tem nazivu. Smo medicinske sestre in zdravstveni tehniki, ki ne samo trenutno, ampak desetletja opravljamo poklicne aktivnosti, ki so zdaj v kompetenci diplomiranih medicinskih sester. In to ne samo nekaj, kot pravite. Sprašujem vas, kdo je vsa leta opravljal dela, ko še ni bilo DMS. Aneks h kolektivni pogodbi potrjuje, da smo tu, pa ne po zaslugi Z-Z, kot hočete prikazati. Z-Z nas je vpisala v register in izdala licenco za samostojno opravljanje dela v zdravstveni negi, šele nato je napisala aktivnosti zdravstvene nege za DMS in ZT. Iz tega se vidi, kako urejate stvari.

Verjamem, da je bilo opravljenih veliko nadzorov v zdravstvenih zavodih in da je bilo ugotovljeno preseganje poklicnih aktivnosti in s tem kompetenc medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov. Ne glede nato, ali je oziroma še bo preseganje kompetenc dobilo sodni epilog, medicinske sestre in zdravstveni tehniki - tudi kolegice, ki imajo dve leti delovnih izkušenj - še vedno opravljamo vse poklicne aktivnosti in kompetence diplomiranih medicinskih sester, kot desetletja doslej, preprosto ker še ni izšolanih toliko diplomiranih medicinskih sester, kot bi jih slovenski prostor potreboval. (Kje so kategorizacije in normativi, o katerih že toliko let samo govorite, ali niso to vaše prioritetne kompetence?) Nam pa medicinske sestre in zdravstveni tehniki znajo povedati, da nihče več ne bi nekaterih stvari delal zastonj. Glavne sestre nam celo narekujejo, naj mlajše kolegice naučimo vse, kljub temu da v Z-Z vztrajno ponavljate, da pri izvajanju aktivnosti in s tem prevzemanju kompetenc za svoja dejanja odgovarjamo medicinske sestre in zdravstveni tehniki in ne institucije, ki to od nas zahtevajo. V Z-Z ste s tem pokazali dvoličnost. Sprejemate akte in zakone, preden ste rešili sistemske nepravilnosti, in še dodajate, da delujete v dobro zaposlenih v zdravstveni in babiški negi. Iz tega se vidi sposobnost vseh vas na zbornici.

Zanima me, kako boste preprečili vstop na trg dela medicinskih sester iz Hrvaške kot enakopravne članice EU, ki je morala sprejeti vse direktive EU na področju zdravstvene nege, ob tem ko jim, tako kot svojim kolegicam, očitate, da so nižje izobražene, kljub temu da imajo enako število ur izobraževanja kot naše DMS. In spet boste svojim stanovskim kolegicam naredili krivico, ki jo boste spoznali čez leta, in današnje diplomirane medicinske sestre bodo v enakem položaju, kot smo me danes. Kje so bolničarke in bolničarji? V vsej tej zmedi, ki ste nam jo zakuhali v Z-Z, ostajamo medicinske sestre in zdravstveni tehniki edini s formalno izobrazbo s strokovnim izpitom, ki smo desetletja sledili razvoju stroke. Svoje delo opravljamo strokovno in korektno, kar za Z-Z ne bi mogli reči.

Z-Z javno pozivam, naj že enkrat nehajo kazati na nas kot na posameznike ali interesne skupine, češ da smo proti izobraževanju in ne delujemo v dobro pacientov. To ni res. Medicinske sestre in zdravstveni tehniki podpiramo izobraževanje, želimo le, da se nam v zdravstveni in babiški negi prizna načelo pravičnosti glede na izobrazbo (priznanje nacionalne poklicne kvalifikacije pred letom 1985, kot ste ga dali očitno samo izbranim), izkušnje ter delo v praksi. V Z-Z pravite, da so vaša skupna vez vrednote, ki jih cenite, spoštujete in živite. Te naj bi bile znanje, solidarnost, strokovnost, odgovornost, komunikacija, empatija, zaupanje, varnost, enakopravnost, zagovorništvo in partnerstvo. Kje smo v vsem naštetem medicinske sestre in zdravstveni tehniki? V Z-Z napenjate vse moči, da bi nas izbrisali, ponižali in nam pripisali stvari, ki ne držijo. S tem nas poskušate le odvračati od vaše (ne)sposobnosti reševanja pravih problemov. Neprestano nam servirate očitke, da smo neizobražene, priučene, nevarne za bolnike. To se mora že enkrat končati. Strinjamo se, da je treba imeti visoke standarde, ampak v Z-Z morate imeti do teh standardov visoko stopnjo odgovornosti, ne pa da jih izkoriščate v našo škodo. Začnite že enkrat delati in reševati vso problematiko v zdravstveni negi, za kar vas člani Z-Z tudi plačujemo. V upanju, da boste končno uredili naš status, danes, ne jutri, in nas že enkrat podprli kot profesionalna stanovska organizacija.

Zala Modrijan