Pločevino in plastiko je mogoče popraviti ali zamenjati, človeško telo ali življenje pa sta povsem druga zgodba. A to pot bomo spregovorili nekaj besed o lažjih trkih in materialni škodi. Po prvem šoku in spoznanju, da nikomur ni nič, se nam v možgane naselijo drugačni dvomi in skrbi. "Kdo bo to plačal, kaj storiti z zavarovanjem, koliko me bo to stalo?"

Ena stran zgodbe je seveda drugi udeleženec v prometni nesreči in njegova zavarovalnica, druga pa policija. In če se kdo dobro spozna na vsakovrstne podobne "pločevinaste dogodke" na cestah, je to ravno policija.

Štiri kategorije nesreč

Tam pravijo, da moramo prometne nesreče deliti na štiri različne kategorije: prometna nesreča prve kategorije je tista, pri kateri je nastala samo materialna škoda, prometna nesreča druge kategorije je, ko je lahko telesno poškodovana najmanj ena oseba, prometna nesreča tretje kategorije nastopi, ko je najmanj ena oseba hudo telesno poškodovana, o prometni nesreči četrte kategorije pa govorimo, ko je kdo umrl ali je zaradi posledic nesreče umrl v 30 dneh po nesreči.

Vsaka prometna nesreča je za udeležence in tudi opazovalce velik stresni dogodek, odvisno seveda tudi od same narave nesreče. A vseeno moramo vozniki poznati tudi nekaj dolžnosti ob takih dogodkih. Na policiji pravijo, da moramo pomagati pri prometni nesreči, če je treba rešiti človeška življenja, preprečiti ogrožanje drugih udeležencev cestnega prometa ali preprečiti ali omiliti ekološko nesrečo. Pomagati moramo torej po svojih zmožnostih in znanju, pri čemer moramo ustaviti vozilo, zavarovati in označiti kraj nesreče, pri prometni nesreči prve kategorije pa vozilo čimprej odstraniti z vozišča, pomagati poškodovanim, obvestiti policijo, center za obveščanje ali koga drugega, ki lahko obvesti policijo (razen pri prometni nesreči prve kategorije), soudeleženim ali poškodovanim v prometni nesreči posredovati ime in priimek ter naslov, posredovati podatke iz vozniškega dovoljenja in prometnega dovoljenja ter posredovati podatke o obveznem zavarovanju ali izpolniti evropsko poročilo o prometni nesreči ter ostati na kraju prometne nesreče, dokler ni končan ogled kraja prometne nesreče. Če je treba rešiti človeško življenje, lahko udeleženec prometne nesreče začasno zapusti kraj prometne nesreče, vendar se mora takoj, ko je to mogoče, vrniti.

Panika ni na mestu

Logično je tudi, da neposredni udeleženci prometne nesreče od trenutka nesreče do zaključka ogleda ne smejo uživati alkoholnih pijač, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo njihovo sposobnost za varno udeležbo v cestnem prometu. Drago Menegalija, predstavnik policije za odnose z javnostmi, dodaja, da mora tudi priča prometne nesreče udeležencu in policistu posredovati osebne podatke. Če to ni mogoče, mora te podatke nemudoma sporočiti policijski postaji ali tistemu, ki vodi ogled. Sledi prometne nesreče druge, tretje in četrte kategorije se smejo odstraniti šele po končanem ogledu oziroma ko tako odloči tisti, ki opravlja ogled. Pri taki prometni nesreči ni dovoljeno spreminjati stanja na kraju prometne nesreče, dokler ni opravljena potrebna preiskava, razen kadar to zahteva reševanje udeležencev prometne nesreče.

A ko do nesreče pride, pa naj bo še tako majhna, po navadi veliko ljudi zagrabi neka panika in takrat odpove vsako racionalno mišljenje. Zato si velja vzeti kakšno minuto za pomislek in se šele nato lotiti izpolnjevanja vseh potrebnih papirjev, jemanja podatkov od drugih udeležencih in skiciranja poteka nesreče. Vse to so namreč stvari, ki lahko zavlečejo celoten postopek.

Goljufijo včasih ugotovimo šele po izplačilu škode

Najprej ljudje, potem zavarovanje