Glede na dejstvo, da bi morali biti vsi posnetki vladnih sej varno shranjeni na DVD-nosilcih v vladnem trezorju, so se pojavila številna ugibanja, kdo in zakaj je ilegalno pridobil vladne posnetke ter koliko časa in na kakšen način se je to dogajalo. Pojavile so se tudi različne teorije, da je morda nekdo prisluškoval vladnim sejam, tako da se je priključil na povezavo med vladno sejno sobo in snemalnico, ali pa da so bile v vladnih prostorih morda nameščene tudi ilegalne kamere. Tretja in kot se je izkazalo najverjetnejša možnost je bila, da je nekdo preprosto presnel posnetke vladnih sej z originalnih DVD-jev, čeprav naj bi imele dostop do njih le pooblaščene osebe.

V interni preiskavi vladnega sekretariata je bilo ugotovljeno, da so bila storjena kazniva dejanja izdaje tajnih podatkov, zlorabe uradnega položaja , neupravičenega slikovnega snemanja oziroma napada na informacijski sistem. Očitno pa je, da je to najverjetneje storila neka oseba, ki je zaposlena v vladnih službah, saj so v interni preiskavi ugotovili, da so bili na Youtubu objavljeni posnetki skoraj zanesljivo predhodno obdelani v vladni snemalnici. "Ugotovitve interne preiskave in razgovori z nekaterimi zaposlenimi znotraj GSV so pokazali, da je možnih več odjemnih mest in različnih načinov prenosa posnetkov zunaj GSV, vendar je iz kakovosti objavljenih posnetkov in nekaterih drugih značilnosti posnetkov mogoče z veliko verjetnostjo trditi, da so bili posnetki sej vlade odtujeni po tem, ko so bili primerno obdelani v snemalnici. S to ugotovitvijo se število odjemnih mest in krog oseb, ki so lahko zlorabile svoj položaj, zelo zoži," so med drugim po preiskavi ugotavljali na generalnem sekretariatu vlade. Kdo je zagrešil krajo vladnih posnetkov, pa ne morejo ugotoviti, "ker so bili v okviru kriminalistične preiskave zaseženi nekateri predmeti GSV in ker GSV ne more uporabljati nekaterih preiskovalnih metod in sredstev, tudi ne more dodatno izločiti potencialnih kršiteljev". Zato bodo morali na vladi počakati na izsledke preiskave pristojnih organov.

Z objavo vladnih posnetkov na Youtubu se "intenzivno" ukvarjajo tako na tožilstvu kot kriminalisti. Vendar so po naših poizvedbah pred dvema tednoma tam še vedno skopi s podatki, ker pač preiskava upošteva možnost odtekanja podatkov v obdobju več let in zaradi tega težko napovedujejo, kdaj bodo zaključili delo. V preiskavo pa so se vključili tudi nadzorniki za varstvo osebnih podatkov, ki so 11. januarja opravili inšpekcijski nadzor glede videoposnetkov vladnih sej. V primeru, da bo nadzornik za varstvo osebnih podatkov zahteval uničenje videoposnetkov, naj bi o tem razpravljala tudi vlada. Vendar ne več Pahorjeva, temveč garnitura nove Janševe vlade.