Najprej zdravljenje, nato turizem

Ruski zdravnik ima z dvorcem zelo resne načrte, saj ga namerava spremeniti v mednarodni rehabilitacijski center, namenjen zdravljenju več vrst bolezni. Za nakup bo občini odštel 480.000 evrov, toliko, kolikor je znašala izklicna cena na razpisu. Kar 2,3 milijona evrov pa namerava vložiti v njegovo obnovo, ki bo potekala v več fazah. Do junija prihodnje leto naj bi najprej obnovil tako kompleks kot pripadajočo okolico in v njem uredil za goste 22 sob in apartmajev, kasneje naj bi poleg obstoječega zgradil še en nov hotel. "Sprva se bomo posvetili zdravljenju nekaterih težjih bolezni in lajšanju pooperativnih stanj, za kar bo skrbela mednarodna ekipa zdravnikov, zatem si bomo prizadevali pridobiti tudi status zdravilišča in razvijati turizem," je krajanom Kotelj razkril zastopnik treh v Sloveniji registriranih Abidovih družb Simon Mavsar.

Razvoj in proizvodnja novih zdravil

Večina krajanov je nad smelimi načrti ruskega investitorja navdušena. Nekateri pa ostajajo skeptični. Rusa Muse T. Abidova in njegovih družb ne poznajo dobro, zato se bojijo, da bi bil center preveč omejen le na zdravstveno dejavnost, pa še to le za tiste z debelejšo denarnico. Za 14-dnevni program zdravljenja naj bi bilo namreč treba odšteti od 10.000 do 15.000 evrov. Bojijo se tudi, da bi bili v centru mnogi le tako imenovani poskusni zajčki, saj se namerava investitor na območju ravenske občine ukvarjati tudi s proizvodnjo farmacevtskih izdelkov, ki jih razvija sam. "Center Rimski vrelec bo prvi in referenčni center v tem delu Evrope, namenjen diagnostični in rehabilitacijski obravnavi tujih in deloma tudi domačih pacientov," je pojasnil Abidov, akademik, ki z ekipo domačih in mednarodnih specialistov in farmacevtov v svojem inštitutu v Moskvi izvaja raziskovalne, diagnostične, terapevtske in rehabilitacijske programe za različne bolezni. Pri zdravljenju pa uporablja tudi lastne farmacevtske proizvode, med katerimi izstopa zdravilo tamerit, ki na trgu EU še ni registrirano, medtem ko je v Rusiji že naprodaj.

Prost dostop do mineralne vode

"Pomembno je, da se bo tu končno nekaj uredilo in te svinjarije, ki smo ji priče zdaj, ne bomo več gledali," je dejala ena od krajank Kotelj, ki je zadovoljna, da bo kupec uredil tudi polnilnico zdravilne mineralne vode. Občina pa je dosegla, da bodo krajani še naprej lahko do nje dostopali brez omejitev. "Kupec je resen. To izkazuje ponudba, oddana na 25 straneh, do potankosti razdelana tako vsebinsko kot terminsko, medtem ko je tista oddana na prejšnjem razpisu obsegala vsega tri strani. Zato smo bili takrat tudi v dvomih in do podpisa pogodbe ni prišlo. Tokrat pa je kupec svojo namero zavaroval tudi z zastavno pravico. To pomeni, da bo občina po enem letu, če načrti ne bodo realizirani, dobila Rimski vrelec nazaj z vsemi vložki vred," pravi ravenski župan Tomaž Rožen.