"Tudi če bi centri za socialno delo vnesli v informacijski sistem vseh 130.250 vlog, ki so jih prejeli v decembru lani, zaradi informacijskega sistema ne morejo izdati niti ene same odločbe, ki pa je seveda podlaga za uveljavitev in izplačilo pravic," so zapisali v Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije.

Kljub zagotovilom ministrstva za delo, družino in socialne zadeve v medijih, da bodo centri za socialno delo lahko v tem tednu že izdali prve odločbe, to danes še ni mogoče, so poudarili.

Zagotavljajo, da se centri za socialno delo zavedajo odgovornosti do ljudi in so jo pripravljeni tudi prevzeti, zato so prilagodili delovni čas. Vendar pa je problem informacijskega sistema "v izključni pristojnosti ministrstva", opozarjajo.

Centri za socialno delo menijo, da morajo za zaplete, ki trajajo že več mesecev in zaradi katerih ne morejo nemoteno opraviti svojega dela, "prevzeti odgovornost v celoti ljudje, ki so se ves čas zavzemali za takojšen prehod na nov informacijski sistem, ne da bi sistem preverili v praksi".

Skupnost centrov meni, da bi morali vsi pristojni čim prej poiskati možne rešitve, da posamezniki, ki so se znašli v veliki stiski, ne bodo ostali brez pravic, ki so jim z ustavo in zakoni zagotovljene.

Na ministrstvu za delo so v ponedeljek poudarili, da so bile akontacije denarnih socialnih pomoči za upravičence po dosedanjem sistemu izplačane. Tisti, ki so vlogo za prejemek oddali decembra lani, pa bodo izplačilo po predvidevanjih dobili v začetku februarja. Opozorili so še, da tisti, ki so v največji stiski, lahko dobijo izredno denarno socialno pomoč.

Z novim letom se je začela uporabljati nova socialna zakonodaja. V skladu z zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev bo o vseh pravicah iz javnih sredstev odločal center za socialno delo. Centri lahko že približno dva tedna vnašajo podatke iz vlog v nov informacijski sistem, vendar pa so se pri vnosu podatkov pojavile težave zlasti v primeru, če je bilo v računalniški aplikaciji prijavljenih veliko strokovnih delavcev. Težave so po zagotovilih ministrstva v večjem delu že odpravili.