Ponudniki morajo prijave po novem poslati do 17. februarja. Na občini so nam pojasnili, da podaljšanje roka ni povezano z zapleti pri pridobivanju gradbenega dovoljenja, temveč so zanj zaprosili ponudniki, da bi pripravili kakovostnejše prijave. Kar je dobra novica, ki kaže na to, da se bo v za gradbeništvo še posebno težkih časih na občinski razpis morebiti kdo prijavil.