Po besedah šolskega ministra, ki opravlja tekoče posle, in predsednika komisije za zaščito romske skupnosti Igorja Lukšiča na ta način želijo zmanjšati razlike med kulturnim in socialnim kapitalom med romsko skupnostjo in večinskim prebivalstvom.

Romski izobraževalni inkubator Grosuplje je del projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti, ki ga sofinancirata ministrstvo za šolstvo in šport in Evropski socialni sklad. Projekt koordinira Inštitut za narodnostna vprašanja.

Temeljni cilj projekta je ustvarjanje pogojev za preseganje začaranega kroga družbene izključenosti pripadnikov romske skupnosti, iz katerega je mogoče izstopiti le z ustreznim dvigom socialnega in kulturnega kapitala te skupnosti.

Projekt kot najbolj učinkovito pot iz tega kroga izpostavlja izobraževanje in teži k dvigu izobrazbene ravni romske skupnosti ter k večji osveščenosti o pomenu izobrazbe kot ključnemu dejavniku za nadaljnji razvoj te skupnosti.

V okviru projekta bodo tako med drugim pomagali Romom pri izobraževanju ter tudi usposabljali učitelje, socialne in druge strokovne delavce za delo z romskimi otroki in mladostniki.

Grosupeljski Romi bodo tako lahko v novem izobraževalnem inkubatorju koristili učno pomoč ter interesne in kulturne dejavnosti. Dejavnost inkubatorjev temelji na izobraževanju za demokratično državljanstvo, spodbujanju romskih učencev in dijakov za nadaljevanje šolanja v srednjih šolah oziroma na univerzah in na spodbujanju dialoga z večinskim prebivalstvom.