Hiša Srce v Ljubljani te dni praznuje prvo obletnico obstoja. V tem letu je v njej našlo zatočišče 17 študentk, nekaj od teh celo skupaj s svojimi otroci. Prve so se vselile februarja lani in tam bivale od treh mesecev do največ pol leta, potem so odšle na svoje. "Ker morajo uporabnice živeti več ali manj skupaj, za zdaj sprejemamo samo dekleta. Pravkar iščemo manjše stanovanje, ki bi ga opremili in namenili za nekakšno varno hišo za fante," je dejala vodja Študentske svetovalnice Sanja Leban. Na isti lokaciji, kot je hiša Srce, namreč deluje tudi Študentska svetovalnica. V zadnjem letu so v Študentski svetovalnici in hiši Srce strokovni sodelavci zabeležili 17.747 primerov svetovanja študentom, ki so prišli k njim po pomoč.

Strokovna sodelavka v hiši Srce Anja Kozina je opisala, da imajo prav vsi študenti, ki se zatečejo k njim, socialne in materialne težave, zaradi svoje preteklosti se težko spopadajo z vsakdanjim življenjem, imajo zelo slabo samopodobo in težave z odnosi z drugimi. Tudi ob študiju imajo nemalo težav in praviloma počasi napredujejo z letnika v letnik, pogosto pavzirajo ali ponavljajo. "Vsi ti se udeležujejo individualnih srečanj s psihologinjo v hiši Srce. Na teh srečanjih si tudi sami zastavijo cilje za naprej in si tako postopoma začno urejati življenje," je povedala Anja Kozina. ah