Stečajna upraviteljica GPG Melita Butara je na drugi strani vložila že devet izpodbojnih tožb na njegove zadnje posle na vrhu GPG. A poslov GPG z drugimi Dolamičevimi podjetji GPG Kipkop in GPG Holding, obema že v stečaju, ni med njimi. Toži pa stečajna upraviteljica družbo Via Media v lasti Roberta Držana, katere pravna zastopnica je bila Darja Erceg, Dolamičeva življenjska zastopnica in nekdanja predsednica nadzornega sveta GPG. Izpodbojno tožbo je Butara vložila tudi zoper odvetnico Ercegovo, prav tako stečajno upraviteljico, in sicer v višini 12.720 evrov.

Via medio Butara toži za nekaj manj kot 2,1 milijona evrov. Spomnimo, da je GPG družbi Via media pred stečajem nakazalo dobrih 820.000 evrov, a v GPG niso našli dokumenta, ki bi dokazoval upravičenost nakazila. Via media je sicer odkupovala terjatve GPG do poslovnih partnerjev in tako od aprila 2010 GPG izstavljala mesečne račune v višini 20.000 evrov. Če dolžniki terjatev niso plačali v roku, pa je Via media GPG zaračunala zamudne obresti v višini 0,7 odstotka na dan ali okoli 25 odstotkov na leto.

To pa ni edino Dolamičevo podjetje, ki ga je zastopala Ercegova in je poslovalo s GPG. To je namreč od Dolamičevega podjetja Arduus, katerega prokuristka je bila Ercegova, odkupilo za 100.000 evrov posojila do podjetja Neimar. Slednje je v lasti dveh fizičnih oseb in GPG Holdinga, zastopa pa ga Dolamič. Podjetju Neimar je GPG že prej posodil 120.000 evrov, kar pomeni, da terja upraviteljica od podjetja, ki sicer nima premoženja, okoli 220.000 evrov.

Po navodilu upniškega odbora bi morala Butara preveriti še morebitno zlorabo in škodljive posle z GPG Kipkopom, ki je od GPG zadnje mesece pred stečajem dobil več sto tisoč evrov, ter poslovanje s podjetji Murka Lesce, S-Prom in GPG Holding. Slednjemu je GPG od februarja 2010 do februarja lani plačal več kot 800.000 evrov za "intelektualne storitve". Glede na dostopne podatke Butara na poslovanje GPG z omenjenimi ni vložila izpodbojnih tožb, je pa med drugim vložila tožbo zoper Smučarsko skakalni klub Ljubno v višini 30.000 evrov, čeprav se stroški reklame posebni skupini upniškega odbora niso zdeli pretirano visoki.

Butara je izpodbojne tožbe vložila še proti podjetjem Domoteh, IJ-Nova, Gradal SE, Godina, GP Gradbenik, Postring, skupaj z izpodbojno tožbo zoper Via medio in Ercegovo osebno pa je vložila za 2,3 milijona evrov tožb. Iz specifikacije plačanih sodnih taks izhaja, da Butara toži tudi Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana (plačanih za 3790 evrov taks) in Novo Ljubljansko banko (plačanih za 4125 evrov taks). Butara podrobnosti posameznih tožb včeraj ni pojasnila, saj da jih ne pozna na pamet.

Vse navedeno je prispevalo k zahtevi upnikov Rimskih term po razrešitvi Dolamiča. Želeli so, da razreševanje problematike družbe, ki izvira izključno iz gradbenih poslov, kot so zapisali, vodi nekdo drug in ne nekdanji prvi mož gradbenega podjetja GPG, "katerega posli pred stečajem še niso dokončno opredeljeni". Sodišče je zahtevo upniškega odbora posredovalo Dolamiču. Ta je zavrnil že poziv upnikov, da v izognitev sumom morebitne pristranskosti pri vodenju postopka z razumevanjem sprejme predlog za zamenjavo upravitelja. Tudi sodišču je Dolamič pojasnil, da je zahteva upniškega odbora neutemeljena, ker razlogi, ki jih navajajo upniki, niso v skladu z zakonom. Sum v svojo nepristranskost je zavrnil kot neosnovan, ker da je funkcijo upravitelja doslej v vseh postopkih opravljal "korektno, odgovorno, vestno in pošteno" in da to ni povezano "z opravljanjem njegovih drugih funkcij v gospodarstvu". Predlagal je, da sodišče zahtevo zavrne kot neutemeljeno, kar je sodišče tudi naredilo.

katja.svensek@dnevnik.si