Podobno kot pri vseh drugih dodatnih delih je tudi ta posel, vreden slabih 120.000 evrov, občina Gradisu G oddala po postopku s pogajanji brez javnega razpisa. V občinski službi za javna naročila so nam pojasnili, da so pri tem izkoristili 29. člen zakona o javnem naročanju. Ta določa, da lahko naročnik prvotnemu ponudniku dela odda brez javnega razpisa, če je javno naročilo plod nepredvidenih okoliščin, če dodatnih gradenj ali storitev ni mogoče ločiti od prvotnega naročila ali če so dodatne storitve ali gradnje nujno potrebne za dokončanje naročila.

Glede na to, da bi lahko občina nov uvoz s Šubičeve ulice v garažno hišo, ki ga je predvidela šele po podpisu pogodbe (nepredvidena okoliščina!) z Gradisom G, izvedla, tudi če bi paviljon pustila na prvotni lokaciji, smo službo za razvojne projekte in investicije vprašali, zakaj niso mogli vsaj za ta dela objaviti razpisa. Pojasnili so nam, da na Kongresnem trgu ni moglo nastopati več izvajalcev, posebej okoli Rimskega vodnjaka, "brez resnih težav za naročnika". Podobno kot uvoz v garažno hišo je občina tudi selitev glasbenega paviljona predvidela šele z novim prostorskim aktom, ki ga je sprejela po podpisu pogodbe z Gradisom G. Prav neprestane spremembe, ki jih je občina sprejela šele po podpisu pogodbe, so projekt občutno podražile, Gradis G pa je dobil več poslov, ne da bi se zanje moral potegovati na javnem razpisu.