Odgovor: Pogodba o služnosti, ki naj bi jo podpisali s služnostnim upravičencem (Telekomom), mora vsebovati določene sestavine, ki so obvezne po zakonu. Med take sestavine spada tudi določilo o višini denarnega nadomestila za služnost, ki mora biti enaka plačilu za enakovredno služnost, ki bi jo bilo mogoče doseči v običajnem poslovnem prometu glede na vrsto in obseg pravice ter lastnosti nepremičnine. Tako denarno nadomestilo mora obsegati zmanjšanje vrednosti služeče nepremičnine ali dejansko škodo in izgubljeni dobiček. Zakon torej omogoča, da vam služnostni upravičenec povrne pravično odškodnino, ki ustreza zmanjšani vrednosti nepremičnine zaradi izgradnje telekomunikacijskega omrežja na vaši parceli, in ne zadošča neka pavšalna odškodnina, denimo 100 evrov. Če pogodba, ki vam jo je dal v podpis služnosti upravičenec (Telekom), takega nadomestila ne ureja, je v nasprotju z zakonom in je niste dolžni podpisati.

Več na MOJDOM.DNEVNIK.SI.