Kreativna zadruga, ki jo nameravajo ustanoviti, naj bi - podobno kot so se v preteklosti oblikovale gozdarske ali kmetijske zadruge - združevala mlade, ki samostojno delujejo na nekem ustvarjalnem področju in so zato v primežu razmer tako na trgu dela kot tudi na nepremičninskem trgu. Pojem kreativnih poklicev so pobudniki zajeli zelo na široko; vanjo bi se tako vključili mlade, ki delujejo na področju umetnosti, arhitekture, oblikovanja, pa tudi pravnike, ekonomiste in ostale družboslovne poklice, saj so razmere za samostojno delo mladih v Sloveniji slabe za vrsto različnih dejavnosti.

Različni poklici, večja konkurenčnost

Združevanje v zadrugo bi po mnenju Murna in somišljenikov prineslo več prednosti. V prvi vrsti mladim samostojnim ustvarjalcem ne bi bilo treba poskrbeti za status samostojnega podjetnika, saj bi vse svoje storitve prodajali prek zadruge. Na drugi strani pa bi se po mnenju ustanoviteljev znotraj zadruge lahko ustanovila tudi skupnost mladih, ki bi zaradi velikega obsega različnih znanj, veščin in talentov konkurirala tudi pri bolj zahtevnih projektih.

Mlad ustvarjalec, ki bi se pridružil zadrugi, bi tako ob vstopu plačal določen znesek, s tem pa bi dobil prostor, v katerem bi lahko delal, po precej nižji ceni, kot če bi samostojno najel pisarno. Sočasno bi skupaj z ostalimi člani zadruge lahko pristopal k različnim projektom in zanje prek zadruge tudi prejemal plačilo za svoje delo. "Mi smo že opravili anketo med mladimi v Ljubljani, kjer smo ugotovili, da je zanimanje za takšno povezovanje kar visoko," je dejal Murn in obenem dodal, da ga glede na razmere za mlade v Sloveniji to ne preseneča.

Februarja prvi preizkus ideje v praksi

Čeprav so podobne oblike povezovanja mladih ustvarjalcev v takšnih in drugačnih oblikah razmeroma pogoste in jih finančno podpirajo tako država kot tudi nekatera zasebna podjetja, ki nato znotraj njih iščejo bodoče sodelavce, pa je v Sloveniji to razmeroma nov pristop k vključevanju mladih na trg. Prav zato so se po besedah enega izmed pobudnikov kreativne zadruge Blaža Završnika odločili najprej svojo zamisel preizkusiti v praksi. Tako bodo v začetku februarja v preddverju gledališča Španski borci odprli kreativno postajo. V preddverju, ki je zdaj uradno del gostinskega lokala, a se večina strank zadržuje v spodnjem nadstropju, bodo tako pobudniki uredili kotiček, kjer bodo lahko mladi ustvarjalci prišli s svojimi prenosniki in delali, obenem pa se tudi med seboj spoznavali in srečevali. Ta preizkus bo pobudnikom tudi pokazal, kako se njihova zamisel obnese v praksi. "Dolgoročni cilj pa je pridobiti neki prostor v Ljubljani, kjer bi lahko člani zadruge delali," pove Murn, ki dodaja, da se bodo v kratkem s svojo zamislijo obrnili tudi na lastnike takih prostorov, ki bi jih pri tem bili pripravljeni podpreti.