Okrožno sodišče v Ljubljani je na zahtevo okrožnega državnega tožilstva v Mariboru vabilo na zaslišanje poslali fantu z istim imenom in priimkom, kot ga ima obdolženec. Mama in sin sta sodišču poslala pisno izjavo, v katerem sta navedla prave podatke, odzvala pa sta se tudi vabilu na zaslišanje. Sin je z rojstnim listom in osebnim dokumentom poskušal dokazati, da gre za pomoto.

Višja pravosodna svetnica, ki se je pogovarjala z njim, mu je pri tem dejala, da na njegovo ime prihajajo še številne ovadbe, da lahko pričakuje celo hišno preiskavo in prisilno privedbo v Maribor, poroča Delo. Svetnica mu je celo svetovala, naj si najame odvetnika, in dodala: "Sicer ne vem, kako boste prišli iz tega kolesja."

Mama je varuhinji pojasnila, da je sin že v preteklosti imel slabo izkušnjo s policijo, ko ga je pred desetimi leti brez razloga brutalno napadel kriminalist v civilu. Napad mu je pustil hude posledice in strah pred policijo. Grožnje, da se bo moral zagovarjati za dejanja, ki jih ni storil, so bile za občutljivega in obupanega fanta tako hudo breme, da je storil samomor.

Tragedija je posledica velikega števila napak

Napačne podatke je sodišču posredoval sektor kriminalistične policije iz Maribora. V kopiji zahteve za preiskavo sta bila podatka o rojstvu in EMŠO osumljene osebe ročno popravljena. Ni pa bilo vidno, kdo in kdaj ju je popravil. Napako so storili tudi na okrožnem sodišču v Ljubljani, ko so kljub poslanemu dopisu, da gre za pomoto, zaslišali osebo. Iz zapisnika zaslišanja tudi ni razvidno, da je sodišče ugotavljalo identiteto osebe, ki jo je zaslišalo, niti ni njenih osebnih dokumentov primerjalo s podatki iz zahteve za preiskavo

Predsednica sodišča je varuhinji človekovih pravic pojasnila, da je strokovna sodelavka ugotavljala identiteto obdolženca po tipskem obrazcu zapisnika o zaslišanju obdolženca, po kakršnem zaslišujejo vsi sodniki. Če gre za pravo ali napačno osebo pa ni mogla ugotoviti, ker je bil spis po opravljenem zaslišanju vrnjen v Maribor. Se je pa strinjala, da bi v zapisnik zaslišanja obdolženca moral pokazati, da je bila ugotovljena drugačna identiteta osebe, kot to izhaja iz zaprosila okrožnega sodišča v Mariboru.

Sodišče se ne namerava opravičiti

Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) je ugotovilo, da je kriminalist, ki je za sodišče pripravil dopis, navedel napačen naslov iskane osebe. Vodstvo policijske uprave Maribor je kriminalista že opozorilo na storjeno napako, ni pa izvedlo drugih ukrepov. MNZ ocenjuje, da je napaka nastala zaradi spleta okoliščin. Problematični so rpedvsem "nepregledno strnjeni zapisi osebnih podatkov v evidencah, zelo podobni osebni podatki dveh oseb in človeška napaka". Pri tem pa MNZ opozarja, da napaka kriminalista ne bi smela bistveno vplivati na postopek ugotavljanja identitete in nadaljnji postopek pred sodiščem.

Okrožno sodišče v Ljubljani je sporočilo, da tragični dogodek opozarja na nujnost večje previdnosti pri preverjanju in ugotavljanju osebne identitete. Disciplinsko ukrepanje proti strokovni sodelavki in sodni zapisnikarici, ki sta v konkretnem primeru sodelovali, pa se jim ne zdi smiselno, saj se je zadnja že upokojila, strokovna sodelavka pa odhaja v pokoj. Tragični dogodek na sodišču globoko obžalujejo, vendar ni v navadi, da bi se sodišče stranki oziroma v tem primeru mami opravičilo oziroma izreklo sožalje.

Varuhinja je nad stališčem sodišča zaskrbljena, saj meni, da tako posamezniku odreka človeško dostojanstvo. Specializiran oddelek vrhovnega državnega tožilstva primer še preučuje.