"To, da Andrea Massi upošteva željo SZS glede komunikacije prek odvetnika, ne drži, saj še vedno pošilja telefonska in elektronska sporočila z žaljivo in nesramno vsebino ter žali sodelavce in trenerje Smučarske zveze Slovenije. Izjava glede ignoriranja se je nanašala na osnovna pravila lepega vedenja.

Novinar Dnevnika ni videl nobene pritožbe ali kakšnega drugega dokumenta, temveč le fascikel z vsemi dokumenti, ki se zbirajo na to temo. Sklep IO SZS je bil gospodu Terpinu poslan 23. decembra 2011 s strani odvetnika Iliča. Nihče nikoli ni trdil, da bi morala Tina Maze kazen, o kateri je govor, že plačati. Prav zato je bil omenjen sklep IO, ki to pojasnjuje. Plače trenerjev nimajo nobene zveze z obveznostmi do Tine Maze po pogodbi, ki jo ima sklenjeno s Smučarsko zvezo Slovenije.

Res je, da ji bo tretji obrok plačan z manjšo zamudo. Izplačilo nagrad za sezono 2010/11 ni obveznost SZS, temveč je to prevzel gospod Tomaž Lovše osebno. Nagrad za tekočo sezono po sklepu organov panoge za alpsko smučanje ne bo, kar je direktorica SZS gospodu Trpinu povedala že ob podpisu pogodbe lansko leto. Direktorica SZS je na vsaki tekmi, kjer je bila prisotna, osebno čestitala Tini Maze za izvrstne uspehe. Smučarska zveza Slovenije si bo tudi v prihodnje prizadevala za mirno reševanje vseh težav predvsem s pogovorom, ne bo pa dovolila žaljivega načina komuniciranja. Zato pričakujemo opravičilo od odvetnika Damijana Terpina in Andree Massija."