Medtem ko je za prevzem iz Idrije v Moderno galerijo interveniral pri njenem vodstvu dr. Bratko Kreft, pa iz moje osebne arhivske dokumentacije jasno izhaja (originalna pisma z odgovori name osebno s strani Galerij mesta Zagreb 11.11.1977,28.3.1978 in 26.10.1978), da sem se z galerijskim vodstvom v Zagrebu dogovoril za prenos Černigojeve razstave, še preden je bila sploh odprta v Sloveniji; podobno je veljalo za prenos v tedaj prestižni Salon muzeja sodobne umetnosti v Beograd, ki ga je vodila Irina Subotić, poznejša doktorantka ljubljanske univerze prav iz likovne avantgarde v prostorih nekdanje države. Zagrebški direktor Radoslav Putar je tedaj v pismu med drugim zapisal: "Posebej se vam zahvaljujem za poslani katalog, ki nas je predvsem informiral o vašem izjemnem delu, ki sta ga opravili, ko ste proučevali Černigoja."

Zasluga pred nedavnim umrlega direktorja idrijskega muzeja Jurija Bavdaža pa je bila, da je po tehnični plati izpeljal omenjene prenose, vključno s prenosom v Koper.

Aleksander Bassin