Raziskovalne institucije na čelu z Institutom Jožef Stefan (IJS) kot nosilcem projekta nameravajo v okviru projekta namreč z določenimi inovativnimi zamislimi razviti programsko opremo, ki bo naredila preboj v smeri strojnega razumevanja pomena besedil ne glede na uporabljen jezik.

Dognanja pa bodo posledično pomagala tudi pri razvoju rešitev za potrebe medijev, je za STA povedal vodja projekta Marko Grobelnik, ki dela v laboratoriju za umetno inteligenco na IJS.

Omogočala naj bi namreč razvoj programskih rešitev, ki bodo lahko denimo novico, ki jo napiše nek medij, povezale z ostalimi novicami o podobni temi v poljubnem jeziku. To bi med drugim omogočalo tudi odkrivanje morebitnega plagiatorstva.

Možna naj bi bila tudi hitra detekcija novih dogodkov prek objav v različnih jezikih na spletu. To pomeni, da bi uredniki imeli na voljo orodje, ki bi jih že v zgodnji fazi opozarjalo na pojav nekega novega dogodka, kot je bilo na primer nedavno dogajanje na spletnih družabnih omrežjih, ki je privedlo do dneva trenirk.

Srečanja se je udeležilo okoli 50 udeležencev, tako predstavnikov partnerjev projekta kot drugih gostov. Naslednje srečanje bo predvidoma aprila v Barceloni, ko naj bi dokončno sprejeli tudi podroben načrt za operativno izpeljavo tega triletnega projekta.

Vrednost celotnega projekta znaša nekaj manj kot pet milijonov evrov, pri čemer okrog 3,5 milijona evrov predstavljajo sredstva iz evropskega sedmega okvirnega programa za raziskave, pojasnjuje Grobelnik.

Pri tem dodaja, da se bo v okviru projekta, več informacij o njem je na voljo na spletni strani www.xlike.org, uporabilo dognanja iz sodobne računalniške lingvistike, strojnega učenja, tekstovnega rudarjenja in semantičnih tehnologij.

V okviru projekta se bodo osredotočili na šest jezikov - angleščino, nemščino, španščino in kitajščino kot velike ter katalonščino in slovenščino kot mala jezika.

Razvita tehnologija bo sicer nato s pomočjo podatkov v spletni enciklopediji Wikipedia zasnovana tako, da bo znala razbirati osnovna sporočila besedil v več kot 100 jezikih.

Projekt XLike bo trajal tri leta, poleg IJS kot nosilca pa v njem sodelujejo še španska Politehnična univerza Katalonije, nemški Inštitut za tehnologijo Karlsruhe, Univerza v Zagrebu, kitajska Univerza Tsinghua, špansko informacijsko tehnološko podjetje Isoco in Slovenska tiskovna agencija (STA). Sodelovali bosta tudi ameriški medijski hiši Bloomberg in The New York Times.