Izguba ni nič presenetljivega, saj je vzpenjača, ki je decembra praznovala svojo peto obletnico delovanja, negativen rezultat zabeležila tudi v letih 2010 in 2009, ko je pridelala 25.000 in 50.000 evrov izgube. Miklavec je povedal, da tudi v letošnjem letu ne pričakujejo bistvenega izboljšanja poslovanja.

"Ne računam sicer na neko veliko izgubo, zagotovo pa ne bo nekega presežka," je dejal Miklavec in ob tem poudaril, da k izgubam najbolj prispevajo stroški remontov in drugi večji stroški, denimo takšni, ki nastanejo zaradi inšpekcijskih zahtev ali podaljševanja obratovalnega dovoljenja. "Stroške samega tekočega obratovanja bi lahko pokrili s prodajo vozovnic," je odkril Miklavec, ki meni, da je vzpenjača leta 2008 izposlovala zaslužek v višini nekaj več kot 30.000 evrov, ker takrat Ljubljanska parkirišča in tržnice niso imeli remontnih stroškov.

Leta 2010 in v prvem kvartalu leta 2011 je podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice od Mestne občine Ljubljana prejelo 80.000 in 40.000 evrov za pokritje izgub. "Mi (zavod Ljubljanski grad, op. a.) žal nismo dobili ničesar. Niti za letošnje leto ne vemo, kako bomo dobili kakšna sredstva," obžaluje Miklavec, ki pa je ponosen, da je prvih pet let poslovanja zaprlo usta vsem dvomljivcem, ki so ob gradnji vzpenjače napovedovali konstantne okvare in nujna popravila. Pojasnil je, da je razpoložljivost vzpenjače neverjetno dobra, saj vzpenjača, ki obratuje vse dni v letu, do zdaj zaradi okvar ni obstala niti en dan, temveč zgolj nekaj ur. "Večina remontov in popravil se izvaja izven obratovalnega časa," je dejal Miklavec in zagotovil, da je ljubljanska vzpenjača zelo zanesljiva naprava.