Enega zadnjih prostorov nekdanjega usnjarskega velikana, ki so na prodaj, bo odkupila občina Vrhnika v sodelovanju z občinami Borovnica, Log-Dragomer in Horjul.

Župan občine Vrhnika Stojan Jakin je povedal, da imajo letos v načrtu odkup šivalnice, v prihodnjem letu pa usposobitev objekta in selitev knjižnice.

"Vrhnika nujno potrebuje knjižnico, saj je sedanja bistveno premajhna. Ima namreč nekaj več kot 600 kvadratnih metrov, po normativih pa bi jih morala imeti več kot 1700. Sprva smo nameravali graditi prizidek, vendar smo ugotovili, da je ceneje, če kupimo stavbo od usnjarne in jo preuredimo v knjižnico," je pojasnil Jakin.

Sam nakup šivalnice bo po Jakinovih besedah stal 1,7 milijona evrov, za usposobitev prostorov pa bo treba odšteti še nekaj sto tisočakov. Pri skupno več kot dva milijona evrov vredni investiciji bodo vrhniški občini v veliko pomoč sredstva, ki jih bodo prejeli od preostalih treh občin, ki bodo prav tako uporabnice Cankarjeve knjižnice. Pred uresničitvijo projekta pa morajo zeleno luč prižgati tudi vsi štirje občinski sveti.

Z odkupom nekdanje šivalnice pa bi na Vrhniki del prostorov lahko namenili tudi za potrebe šole in športne programe. Ker ima šivalnica tri etaže in se razprostira na 3700 kvadratnih metrih površin, obstaja ideja, da bi v podstrešnih prostorih uredili začasno šolo, medtem ko bi se v pritličju, kjer so prostori višji, lahko odvijale športne dejavnosti. Novi šolski prostori bodo v naslednjih letih po besedah vrhniškega župana še kako potrebni, saj je trenutno na Vrhniki povprečna starost - zaradi priseljevanja mladih družin - bistveno nižja od slovenskega povprečja.

"Na Vrhniki imamo trenutno nekaj več kot 16.000 prebivalcev, od tega je kar okrog 1000 predšolskih otrok, ki bodo morali kmalu v šolo. Zaradi tega smo nameravali graditi prizidek k obstoječi šoli, vendar osebno menim, da je prirast prebivalstva zgolj začasen, zato se mi zdi bolj smiselno, da v zgornjih prostorih šivalnice uredimo začasno šolo. Teh devet oddelkov bomo potrebovali naslednjih 12 let, kasneje pa jih lahko uporabimo za kaj drugega," predlaga župan Jakin.

Za preureditev zgornjih prostorov nekdanje usnjarske šivalnice v začasno šolo bi potrebovali še dodatna dva milijona evrov, a bi bila po oceni Jakina gradnja prizidka še enkrat dražja. "Za zdaj bomo stavbo samo usposobili za knjižnico. V drugi fazi, do leta 2018, ko bo stoletnica smrti Ivana Cankarja, pa bi lahko stavbo prenovili v celoti, za kar računam, da bi pridobili tudi državna sredstva," je sklenil Jakin.