Svetniki so tudi potrdili predlog odloka o rebalansu proračuna za letošnje leto. Rebalans je podprlo 27 mestnih svetnikov, proti pa jih je glasovalo 11. Svetnike manjših svetniških skupin so najbolj zmotile na novo določena sredstva za projekt Stožice. Po predlogu rebalansa se letošnji mestni proračun povečuje za dobrih 4,8 milijona evrov in bo tako težak slabih 327,4 milijona evrov. Povečujejo se predvsem sredstva za kulturo in šport, večinoma zaradi Stožic (za slabih 4,9 milijona evrov), ter sredstva za ravnanje z odpadki in z odpadno vodo (za okoli 2,5 milijona evrov).

Od tega gre kar 2,5 milijona, ki je namenjenih za Stožice, na račun dodatno izvedenih del. V predlogu rebalansa je glede Stožic predvideno povečanje odhodkov tudi zato, ker mora Mestna občina Ljubljana Evropski uniji vrniti 1,9 milijona evropskih sredstev, ki jih je dobila na razpisu. Mestni svetniki so v razpravi najpogosteje opozarjali prav na ta sredstva, namenjena Stožicam, ob tem pa omenjali, da se sredstva zmanjšujejo za otroško varstvo, izobraževanje in kulturo. Anže Logar (SDS) je ugotavljal, da se za otroško varstvo sredstva zmanjšujejo kar za milijon evrov, medtem pa je 835.000 evrov predvidenih za muzej športa. Tudi svetnik Zelenih Slovenije Tomaž Ogrin je dodal, da bi muzej športa lahko počakal in spomnil na cesto v Zalogu, ki bi jo morali urediti.

Meta Vesel Valentinčič (DeSUS) je poudarila, da je za šport namenjenih skoraj 27 milijonov, kar je bistveno več kot za zdravstvo in socialo. In če se sredstva, namenjena športu natančneje pogleda, se po njenih besedah ugotovi, da so to sredstva "za zidove" in za urejanje Stožic, sredstva za šport otrok in mladine pa da so se zmanjšala za 70.000 evrov. Po njeni oceni gre na tej točki proračuna za "sofinanciranje izvajalcev evropskih ligaških tekmovanj". Kot je ugotavljala, bo občina s temi sredstvi plačevala "košarkarje, ki prihajajo iz vseh koncev sveta in ekipe, ki jih na tekme pride gledat 300 do 500 gledalcev".

Mestni svetniki, ki so danes razpravljali - svetniki Liste Zorana Jankovića se k besedi večinoma niso priglasili - so ugotavljali tudi, da bo potreben še en rebalans letošnjega proračuna. Po besedah svetnice SD Metke Tekavčič se bo to zgodilo, ko se bodo soočili s tem, kakšni bodo dejansko prihodki v letu 2012. Kot je tukaj dodala njena svetniška kolegica Breda Brezovar Papež, bo namreč prišlo do streznitve na prihodkovni ravni, ki da je trenutno "prenapihnjena". Tudi v svetniški skupini SDS so ugotavljali, da sedanji rebalans ni uravnotežen. Podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Aleš Čerin pa je razpravljalcem pojasnil, da gre splošna opredelitev rebalansa v pravo smer.